Posted on

Бір көзден сатып алу тәсілі

«Talap» КЕАҚ Президентінің 06.09.2021 жылғы №22 бұйрығымен бекітілген WorldSkills ұйымдарының талаптарын ескере отырып, кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу бойынша мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидаларының 12-бөлімінің 80-тармағының 1-тармақшасы мен 3 тармақшасына сәйкес «Talap» КЕАҚ 1 454 700 (бір миллион төрт жүз елу төрт мың жеті жүз) теңге 00 тиын тұратын бір көзден сатып алу тәсілімен жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүргізетіндігін хабарлайды.

Қосымша 1 – жуктеу

Қосымша 1 – жуктеу

Нәтижесі бойынша хаттама – жуктеу