images
Қалымбек Сәуле Махмутқызы

Колледж атауы: НУ «Казахстанско-Корейский колледж «Квансон»

Мамандығы: «Организация питания» («Технолог-менеджер»)

Оқу курсы: 3