Posted on

Оқу жоспары және төлем

 Тыңдаушыларды сертификаттаудың ақылы негізде жүргізілетінін хабарлаймыз. Қашықтан оқыту форматындағы 36 сағаттық курстық оқытудың құны 5010 (бес мың он) теңгені құрайды. Тесттерді сәтті тапсырғаннан кейін «Talap» КЕАҚ есеп шотына төлем жүргізу қажет «Talap» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы мекенжайы: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Қонаев к-сі 12/2 ВП 11 БСН: 110840000407 ЖСК: KZ836017111000023711 БСК: HSBKKZKX «Қазақстан Халық банкі»АҚ […]