2018 жылы әзірленген орта білімнен кейінгі білімнің үлгілік оқу бағдарламалары мен жоспарларының жобалары (қолданбалы бакалавриат бойынша)

№ п/п Мамандық коды Мамандықтың атауы Сілтемені жүктеп алыңыз
1 0103000 Дене тәрбиесі және спорт ҮОЖ жобасы Жүктеу
2 0105000 Бастауыш білім беру ҮОЖ жобасы Жүктеу
3 0111000 Негізгі орта білім беру ҮОЖ жобасы Жүктеу
4 0513000 Маркетинг (салалар бойынша) ҮОЖ жобасы Жүктеу
5 0515000 Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша) ҮОЖ жобасы Жүктеу
6 0516000 Қаржы (салалар бойынша) ҮОЖ жобасы Жүктеу
7 0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша) ҮОЖ жобасы Жүктеу
8 0809000 Мұнай және газ-кен орындарын пайдалану (бейін бойынша) ҮОЖ жобасы Жүктеу
9 0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша) ҮОЖ жобасы Жүктеу
10 0911000 Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша) ҮОЖ жобасы Жүктеу
11 0915000 Гидроэнергетика ҮОЖ жобасы Жүктеу
12 1014000 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) ҮОЖ жобасы Жүктеу
13 1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану ҮОЖ жобасы Жүктеу
14 1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру ҮОЖ жобас Жүктеу
15 1410000 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы ҮОЖ жобасы Жүктеу