Оқулықтар

 

 

Мамандығы Сілтемені жүктеп алыңыз
0105000 Бастауыш білім беру
1 Мәнерлеп оқу дағдыларын дамыту жүктеу
2 Педагогикалық іс-әрекетті жобалау жүктеу
3 Критералдық бағалау технологиясы жүктеу
4 Педагогикалық менеджмент жүктеу
5 Педагогикалық практиканы ұйымдастыру жүктеу
0105083 Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалім
6 Бастауыш білім берудегі педагогикалық технологиялар жүктеу
7 Қазіргі қазақ тілі және оқыту әдістемесі жүктеу
0402000 Дизайн
8 Интерьерді жобалау жүктеу
0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсетуді ұйымдастыру
9 Қонақ үй бизнесіндегі менеджмент жүктеу
0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру
10 Пайдаланылатын шикізаттардың ерекшеліктерін ескеріп алғашқы аспаздық өңдеулерді орындау жүктеу
11 Әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, өнімдердің жылулық аспаздық өңдеуін орындау жүктеу
12 Мейрамханадағы қонақтарға қызмет көрсету сапасын бақылау жүктеу
13 Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент жүктеу
14 Тамақтану кәсіпорнының табыстылығын қамтамасыз ету жүктеу
15 Тамақтандыру кәсіпорнын жабдықтауды ұйымдастыру жүктеу
16 Ішкі құжаттаманы әзірлеу жүктеу
0703000 Гидрогеология және инженерлі геология
17 Геодезия және картография негіздері жүктеу
18 Жалпы геология жүктеу
19 Минералогия және кристаллография жүктеу
20 Қарапайым далалық гидрогеологиялық және инженерлі – геологиялық жұмыстар жүктеу
21 Түсірілім жүргізу кезіндегі негізгі гидрогеологиялық және инженерлі-геологиялық жұмыстар жүктеу
0802000 Газ мұнай құбырларын және газ мұнай қоймаларын салу және пайдалану
22 Газ-мұнай құбырларын салу және күрделі жөндеу жүктеу
0807000 Мұнай және газ ксәіпшілігі жабдықтарын техникалық қызмет көрсету және жөнде
23 Мұнай кəсіпшілік жабдықтарын тексеру, сынау жəне жөндеу жүктеу
24 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
0809000 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану
25 Мұнай, газ және газ конденсатын өндіру технологиялық процесін жүргізу жүктеу
26 Мұнай және газ өндіру бойынша оператор біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау жүктеу
27 Скважиналарды игеру және пайдаланудың тиімді режимдерін бақылау жүктеу
0810000 Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанармай құю станцияларын салу және пайдалану
28 Мұнай газ саласы жабдығына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
29 Мұнай өнімдерін тасымалдау, сақтау және үлестіру обьектілерін салу, пайдалану және жөндеу жүктеу
0814000 Полимерлік өндіріс технологиясы
30 Нығыздалған бұйымдардың сапасын бақылау жүктеу
31 Нығыздаумен пластмассаларды қайта өңдеу жүктеу
0816000 Химиялық технология жəне түрлер бойынша өндіріс
32 Технологиялық процестерді автоматтандыру жүктеу
33 Өндірістік процестерді басқару, іске қосу жəне жүктеу
34 Химиялық өндіріс жабдықтарды пайдалану жəне жүктеу
0819000 Мұнай жəне газ өңдеу
35 Сорғыларға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жүктеу
36 Технологиялық жабдықтар мен коммуникацияларды пайдалану жүктеу
37 Мұнай мен газды өңдеудің негізгі аппараттарының технологиялық есептеулері жүктеу
0902000 Электрмен қамтамасыз ету
38 Электр тізбек. электр жабдықтарын монтаждау, пайдалану, жөндеу жəне баптауэлектр тізбектерінің электр жабдықтарын монтаждау, пайдалану, жөндеу жəне баптау жүктеу
39 Тарату құрылғыларын жəне екінші реттік тізбектерді монтаждау бойынша практикум жүктеу
40 Қосалқы станциялар мен тарату желілерінің электр беріліс желілерінің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жүктеу
41 Электр желісін жəне өнеркəсіп кəсіпорындарының электр жабдықтарын электрмен қамтамасыз ету, басқару жəне бақылау жүктеу
42 Электротехникалық материалдар жүктеу
43 Тарату құрылғылары мен қайталама тізбектерді монтаждау жүктеу
0906000 Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары
44 Қазандық жабдығын жөндеу жұмыстары мен тозу мен ақаулардың дәрежесін анықтау жүктеу
45 Негізгі және қосалқы турбиналық жабдықтарға қызмет көрсету жүктеу
0910000 Электр және электромеханикалық жабдықтар
46 Техник-электрик біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау жүктеу
47 Электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, пайдалану және жөндеу жүктеу
48 Электрлік машиналар және трансформаторлар жүктеу
1004000 Құю өндірісі
49 Металдар технологиясы жүктеу
1013000 Механикалық өңдеу, бақылау-өлшеу аспаптары және өнеркәсіптегі автоматика
50 Бақылау-өлшеу аспаптарын монтаждау, жөндеу жүктеу
51 Релелік қорғаныс құрылғыларын баптау және тексеру жүктеу
1112000 Өнеркəсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану
52 Металлургия өндірісінің машиналары мен агрегаттары жүктеу
53 Көтеру-тасымалдау машиналары, оларға қызмет көрсету жəне жөндеу жүктеу
1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғылар
54 Тоңазытқыш қондырғыларын құрастыру, пайдалану және жөндеу жүктеу
1120000 Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет
55 Құрастыру автоматтарын, жартылай автоматтарды жəне автоматты желілерді жүктеу
56 Сала жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану жүктеу
1202000 Тасымалды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)
57 Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру мен технологиясы жүктеу
1209000 Тоқу өндірісі(түрлері бойынша)
58 Материалтану жүктеу
59 Токыма ондирисинин жабдыктары жүктеу
60 Тоқыма өндірісінің технологиясы жүктеу
1211000 Тігін өндірісі жəне киімдерді үлгілеу
61 Тігін өндірісінің технологиясы бойынша зертханалық практикум жүктеу
1224000 Сүт өнімдерінің өндірісі
62 Технологиялық процестерді автоматтандыру жүктеу
63 Сүт және сүт өнімдерінің миĸpᴏбиᴏлᴏгиясы жүктеу
64 Сүт өнеркәсібіндегі процестер мен аппараттар жүктеу
1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру
65 Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдықтар жүктеу
66 Тамақтану кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру жүктеу
67 Ұлттық асхана технологиясы жүктеу
1302000 Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)
68 Электротехникалық материалдарды құрал мен жабдықты таңдау және пайдалану жүктеу
69 Бақылау-өлшеу аспаптарын және бақылау құралдарын монтаждау жүктеу
70 Бақылау және автоматика құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету жүктеу
1304000 Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
71 Web технологияларды қолданып web парақшалар мен сайттар әзірлеу жүктеу
72 Компьютердің бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз етілуін баптау жүктеу
1306000  Радиоэлектроника және байланыс
73 Сымсыз желі технологиясы жүктеу
1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану
74 Сыртқы беттерді сәндік әрлеу жүктеу
75 Ғимараттар мен құрылыстардың құрылмалары жүктеу
76 Едендерді құру жұмыстары және еденнің астына төселетін негіздер жүктеу
77 Ғимараттарды техникалық пайдалану жүктеу
78 Құрылыс нысандарын салу, пайдалану және қайта құру кезіндегі технологиялық үрдістер жүктеу
79 Майлау жұмысының технологиясы жүктеу
1402000 Жол-құрылыс машиналарының техникалық пайдалануы
80 Жол-құрылыс машиналары жүктеу
1403000 Ішкі санитарлық- техникалық құрлығыларды  монтаждау, пайдалану
81 Сумен жабдықтау жүйелерін монтаждау, жөндеу және қызмет көрсету жүктеу
1405000 Газбенқамтамасыз ету жабдықтары менжүйелерін құрастыру және пайдалану
82 Газ тарату және газбен жабдықтау жүйелерінің монтажы мен құрылысы жүктеу
1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)
83 Жұмсақ жиһаз жасау жүктеу
84 Корпустық жиһаз жасау технологиясы жүктеу
1416000 Қалдықтарды қайта өңдеу
85 Өндіріс қалдықтарын пайдалану жүктеу
86 Қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлу жүктеу
87 Қалдықтарды қайта өңдеуді басқару жүктеу
1508000 Орман шаруашылығы бая-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)
88 Орманды қалпына келтіру жұмыстарын орындау жүктеу
89 Ландшафтық дизайн тұжырымдамасының негізгі ережелері жүктеу
90 Ландшафтық жобалаудың амалдары мен тәсілдері жүктеу
1509000 Экология жəне табиғат қорғау қызметі, түрлері
91 Заманауи өлшеу құралдары жəне қоршаған ортаны бақылау аспаптары жүктеу
92 Табиғатты пайдалану үрдісіндегі экологиялық заңнама жүктеу
1512000 Зоотехния
93 Зоогигиена жне ветеринарлық санитария жүктеу
94 Ауылшаруашылығы малдарын азықтандыру және күтудегі іс-шараларды ұйымдастыру жүктеу
1513000 Ветеринария
95 Ауру жануарларды диагностикалау және емдеу жүктеу
96 Жануарларга жасанды ұрықтандыру жүргізу жүктеу
97 Өсімдік текті және мал өнімдері мен шикізаттарын ветеринарлық санитарлық сараптама жүргізу жүктеу
98 Цитология, эмбриология және гистология жүктеу
1518000 Ауыл шаруашылығын электрлендіру жəне автоматтандыру
99 Ауыл шаруашылығы күштік, жарықтандыру жəне автоматтандырылған электр қондырғыларын монтаждау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу жүктеу
100 Ауыл шаруашылыгы электр энергиясын пайдалану жүктеу
2019
1219000 Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі
101 Технологиялық жабдыққа қызмет көрсету жүктеу
102 Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірістің жабдығы жүктеу
103 Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісінің технологиясы бойынша зертханалық практикум жүктеу
1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
104 Диагностикалау құралдары мен технологиялар жүктеу
105 Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
106 Электрондық жабдықтардың негіздері бар автомобильдерді электрмен жабдықтау жүктеу
107 Машина жасаудағы метрология, стандарттау және сертификаттау жүктеу
0513000 Маркетинг (салалар бойынша)
108 Сауда кәсіпорындарының жабдықтары жүктеу
109 Тауарлар (қызметтер) нарығын кешенді зерттеу және тауарлардың материалды-техникалық қамтамасыздандырылуы мен сапасын бақылауды ұйымдастыру жүктеу
110 Кәсіпорындағы кәсіпкерлік, қызметтік, маркетингтік әрекет жүктеу
111 Азық-түлік тауарларын қабылдап алу,сақтау және сапасын бақылау жүктеу
0808000 Мұнай, газ өңдеу және химия өнеркәсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
112 Жабдықты, машиналарды, аппараттарды, сорғылар мен компрессоларды күйге келтіру және баптау жүктеу
113 Іске қосу және ретке келтіру жұмыстарын жүргізу, жабдықты пайдалануға беру жүктеу
1517000 Төтенше жағдайда қорғау (бейін бойынша)
114 Апаттық-құтқару техникасын және жабдықтарын пайдалану жүктеу
115 Радиобелсенді, химиялық және биологиялық зақымдау аймақтарында апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу жүктеу
116 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпті факторлары жүктеу
117 Экстремалды жағдайларда тіршілік ету жүктеу
118 Төтенше жағдайлардың құрбандарына психологиялық көмек көрсету және құтқарушылардың сауықтыру негіздері жүктеу
1014000 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)
119 Слесарлық және слесарлық-жинау жұмыстары жүктеу
120 Жабдықтарды, қондырғыларды және машиналарды жөндеу, реттеу және сынау жүктеу
1103000 Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету
121 Кемелерді жөндеуді ұйымдастыру және технологиясы жүктеу
122 Кеме қосалқы механизмдері жүктеу
123 Кеме құрылысы мен оның элементтері, кеме өміршендігі үшін күрес бойынша іс-шараларға қатысу жүктеу
124 Кеме тоңазытқыш технологиялық жабдығы жүктеу
1227000 Полиграфия өндірісі
125 Баспа пішіндерін жасау технологиясы жүктеу
126 Технологиялық үрдістерді жобалау жүктеу
127 Баспа үрдістердің технологиясы жүктеу
0401000 Кітапхана ісі
128 Библиография жүктеу
129 Кітаптану жүктеу
130 Кітаптану және кітап тарихы жүктеу
131 Кітапханалық қорларды ұйымдастыру және анықтамалық-библиографиялық қызмет жүктеу
1222000 Консервілер және тағам концентраттары өндірісі
132 Консервілер және тағам концентраттары өндірісін ұйымдастыруды жобалау және жоспарлау жүктеу
133 Технологиялық регламенттің сақталуын және жабдықтың дұрыс пайдалануын бақылау жүктеу
134 Консервілеудің арнайы технологиясы жүктеу
1223000 Сыра, алкогольсыз және спиртті ішімдіктер өндірісі
135 Алкогольсіз және спиртті ішімдіктердің технологиялық үрдісін және өндірісін ұйымдастыру мен жүргізу жүктеу
136 Технологиялық параметрлерін және дайын өнімнің сапасын бақылау жүктеу
137 Спирт және спиртті ішімдіктерді талдау әдістері жүктеу
138 Сыра және алкогольсыз ішімдіктерді талдау әдістері жүктеу
1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарының  өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру
139 Емдік және мектеп тамақтануы үшін арнайы аспаздық тәсілдерді орындау жүктеу
140 Тамақтандыру кәсіпорындарын табысты экономикалық дамуы үшін бизнес-жоспар жасау жүктеу
141 Микробиология, тамақтану физиологиясы және санитария негіздері жүктеу
1218000 Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары
142 Машиналар, аппараттар мен тамақ өнеркәсібінің технологиялық желілерін монтаждау, жөндеу, қолданысқа енгізуді орындау жүктеу
143 Тамақ өнеркәсібі ұйымдарының өнеркәсіптік жабдықтамасының техникалық қызмет көрсету мен жөндеуін жасау мен ұйымдастыру жүктеу
0402000 Дизайн
144 Киім дизайнындағы  материалтану жүктеу
1508000 Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)
145 Орман шаруашылығы және орман дақылдық жұмыстарының тәсілдері мен әдістері жүктеу
146 Қазақстанның ормандарын зиянкестерден, аурулардан және өрттен қорғау жүктеу
1519000 Мехатроника
147 Мехатроникадағы радиоэлектрондық аппаратураларды баптау және сынау жүктеу
148 Автоматтандырылған жетектер жүйелерін автоматтандыру және қорғау жүктеу
149 Өндірісті автоматтандырудың техникалық шешімі жүктеу
0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
150 Көркемдік білім беру теориясы мен технологиясы жүктеу
151 Қарапайым математикалық ұғымдарды  меңгерту жолдары жүктеу
152 Сөйлеуді дамыту негіздері жүктеу
0103000 Дене тәрбиесі және спорт
153 Физикалық дайындық негіздері жүктеу
0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
154 Электр станциялардың және қосалқы станциялардың электр жабдықтарын пайдалану жүктеу
155 Электр жабдықтау жүйесі және электр желісі жүктеу
156 Электр жабдықтарының, электр схемаларының функцияларын талдау және тексеру жүктеу
157 Релелік қорғаныс және энергетикалық жүйелерді автоматтандыру жүктеу
0111053 Өзін-өзі тану мұғалімі
158 «Өзін-өзі тану» моральдық-рухани білім беру бағдарламаларын білім беру саласына біріктіру бойынша нұсқаулық жүктеу
159 «Өзін-өзі тану» моральдық-рухани білім беру бағдарламаларын қосымша білім беру  жүктеу
160 Отбасылық тәрбиенің негіздері жүктеу
161 Основы педагогической этики жүктеу
0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)
162 Мәдени-тынығу бағдарламаларының сценарийлік негіздері жүктеу
163 Әлеуметтік-мәдени мекемелерді ұйымдастыру және басқару жүктеу
164 Мәдени-тынығу шараларды ұйымдастыру жүктеу
1309000 Оптикалық және электрондық құрал-жабдықтар (түрлері бойынша)
165 Талшықты оптикалық тарату жүйесі жүктеу
166 Техникалық есептеулерге арналған қолданбалы бағдарламалар жүктеу
1516000 Өрт қауіпсіздігі
167 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жалпы қағидаттар жүктеу
168 Шаруашылық нысандардың өрт қауіпсіздігі жүктеу
169 Өрт-техникалық сараптама жүктеу
170 Нормативтік-техникалық жұмыстың негізгі бағыттары және ұйымдастырылуы жүктеу
1225000 Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)
171 Ауылшарушылығы құстарын өнеркәсіптік өңдеу жүктеу
172 Сойыс малдарын өнеркәсіптік өңдеу жүктеу
173 Шұжық және ет өнімдерінің технологиялық үрдісін ұйымдастыру және бақылау жүктеу
1108000 Теміржол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)
174 Темір жол құрылымы жүктеу
175 Локомотивтердің авто-тежегіш жабдығын жөндеу және жобалау жүктеу
1216000 Элеватор, ұн тартатын, жарма және құрама жем өндірісі
176 Астықты сақтау және қайта өңдеу өндірістерін жобалау жүктеу
0705000 Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу
177 Көлденең, еңіс және тік қазбалар бойынша материалдар жеткізу жүктеу
0707000 Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
178 Тау-кең машиналары, топтары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
179 «Монтаж, техникалық қызмет көрсету және жөндеу» зертханалық жұмыстар жинағы жүктеу
180 Электр жабдықтың құрылымы, жұмыс қағидаты және мақсаты жүктеу
0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру
181 Даяшыны кәсіпорынның стандарттарына сәйкес қызмет көрсетуге дайындау жүктеу
1106000 Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)
182 Жылжымалы құрамды құрастыру технологиясы жүктеу
1107000 Көтергіш- көлік, құрылыс- жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану (салалар бойынша)
183 Жол машиналары мен механизмдерін жөндеу және пайдалану жүктеу
1303000 Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару
184 Темір жол көлігіндегі автоматтандырылған станциялар жүйесі жүктеу
185 Теміржол көлігін техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі жүктеу
1502000 Агрономия
186 Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өсіру технологиясы жүктеу
187 «Дәнді дақылдарды өсіру технологиясы» практикумы жүктеу
1121000 Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
188 Төмен жиілікті терапия аппараттарының құрылымы, жұмыс қағидаты, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
189 Электр кардиографтардың құрылымы, жұмыс қағидаты, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
190 Стоматологиялық жабдыққа және бормашиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
1513000 Ветеринария
191 Жануарларға алғашқы емдік көмек көрсету жүктеу
192 Дәрілік заттарды жануарлар ағзасына енгізу жүктеу
1512000 Зоотехния
193 Мал шаруашылығының асылдандыру жұмыстарын орындау жүктеу
1405000 Газбен  қамтамасыз ету жабдықтары мен  жүйелерін құрастыру және пайдалану
194 Газ қауіпті жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жүктеу
195 Қолданыстағы құбыржолдары бойынша авариялық жөндеу жұмыстары жүктеу
1012000 Икемді автоматты желілер
196 Жүк тасымалдау механизмдері жүктеу
197 Технологиялық жабдық жүктеу
1004000 Құю өндірісі 
198 Құю өндірісіндегі еңбекті қорғау және өмір қауіпсіздігі жүктеу
199 Қалыптарды қолмен өндірудің технологиялық негіздері және құрылымы жүктеу
0104000 Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)
200 «Кейс-Стади» практикумы түрінде оқу құралын әзірлеу әдістемесі жүктеу

2020

0503000 Слесарлық іс

201 Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь- электрик жуктеу
202 Электрик автослесарь жуктеу

0506000 Шаштараз өнері және сәндік косметика

203 Шаштараз шебері жуктеу
204 Шаштараз-модельер жуктеу
205 Суретші-модельер жуктеу

0701000 Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау

206 Техник-геолог жуктеу

0702000 Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы және техникасы

207 Техник жуктеу
208 Бұрғылау қондырғыларының машинисі жуктеу

0706000 Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу

209 Экскаватор машинисі жуктеу
210 Техник-технолог жуктеу

0708000 Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)

211 Техник-технолог жуктеу

0709000 Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

212 Техник-технолог жуктеу

0710000 Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

213 Электр механигі жуктеу

0712000 Жер асты құрылымдарының құрылысы

214 Үңгілеуші жуктеу
215 Техник-құрылысшы жуктеу

0805000 Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау

216 Слесарь – жөндеуші жуктеу
217 Техник-технолог жуктеу

0811000 Химиялық талшықтар өндірісі

218 Техник-технолог жуктеу

0904000 Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

219 Байланыс желісі электромонтері жуктеу
220 Электр механигі жуктеу

0907000 Жылу-техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз ету жүйелері

221 Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі жуктеу
222 Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі жуктеу
223 Техник-жылу технигі жуктеу

0911000 Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу

224 Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі) жуктеу
225 Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері жуктеу
226 Электр механигі жуктеу

1002000 Қара металдар металлургиясы

227 Конвертерді жүктеу операторы жуктеу
228 Техник-металлург жуктеу

1003000 Түсті металдар металлургиясы

229 Техник-металлург жуктеу

1006000 Металл өңдеу

230 Техник-технолог жуктеу

1109000 Токарлық іс және металл өңдеу

231 Техник-механик жуктеу

1113000 Металлургиядағы машиналар мен жабдықтар

232 Техник-механик жуктеу

1114000 Дәнекерлеу ісі

233 Электр газымен дәнекерлеуші жуктеу
234 Техник-механик жуктеу

1118000 Тамақ, сауда және ет өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары

235 Техник-механик жуктеу

1203000 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

236 4-ші және 5-ші кластардың теміржол стансасының кезекшісі жуктеу

1305000 Ақпараттық жүйелер

237 Дизайнер жуктеу

1307000 Электр байланысы және желімен хабарлаудың желілік құрылыстарын пайдалану

238  Байланысты монтаждаушы-кабелші жуктеу
239 Техник жуктеу

1311000 Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану

240 Байланыс электромеханигі жуктеу

1409000 Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

241 Жасанды ғимараттар мен жолдарды жөндеу және ағымдық ұстау (босатылған) бригадирі жуктеу
242 Техник-жолшы -құрылысшы жуктеу

1410000 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы

243 Техник-құрылысшы жуктеу

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)

244 Лифт электромеханигі жуктеу
245 Техник-механик жуктеу

1417000 Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру

246 Техник-дизайнер жуктеу

1418000 Сәулет өнері

247 Техник-жобалаушы жуктеу

1501000 Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

248 Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі жуктеу
249 Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу шебері жуктеу
250 Мехатроник жуктеу

1503000 Өсімдік шаруашылығы

251 Гүл өсіруші жуктеу

1510000  МАуыл шаруашылығын механикаландыру

252 Слесарь-жөндеуші жуктеу
253 Техник-механик жуктеу

1511000 Жерге орналастыру

254 Сызушы жуктеу
255 Техник жуктеу

1514000 Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану

256 Химиялық талдаудың зертханашысы жуктеу

0711000 Маркшейдерлік іс

257 Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы жуктеу
258 Техник-маркшейдер жуктеу

1413000 Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)

259  Металл құрылымдарды жинау слесарі жуктеу
260 Техник-технолог жуктеу

1504000 Фермер шаруашылығы

261 Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист жуктеу
262  Слесарь-жөндеуші жуктеу
263 Фермер жуктеу

0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету

264  Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі радиомеханик (радио, теле-, аудио-, бейне*) жуктеу
265  Құрал-жабдықтарды жөндеу және пайдалану технигі жуктеу

0504000 Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу

266 Техник-технолог жуктеу

0505000 Фото ісі

267 Фототехник жуктеу

0801000 Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы

268  Мұнай/газға барлау және пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышысы жуктеу
269 Техник-технолог жуктеу

0803000 Компрессорлық станциялар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету

270  Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электромонтер жуктеу
271 Электромеханик жуктеу

1411000 Көпірлер мен көлік үңгі жолдары

272 Техник-құрылысшы жуктеу

1237000 Жеміс-жидектер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеу

273 Техник-технолог жуктеу

1205000 Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

274 Техник-механик жуктеу

0824000 Бұрғылау технологиясы

275 Техник-технолог жуктеу

0818000 Химиялық өндіріс технологиясы

276 Техник-технолог жуктеу

0713000 Геодезия және картография

277 Техник-геодезист жуктеу

0501000 Әлеуметтік жұмыс

278 Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман жуктеу

1506000 Аңшылықтану және аң өсіру шаруашылығы

279 Техник-аңшы жуктеу

1408000 Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану

280 Техник-құрылысшы жуктеу

1404000 Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттары

281 Су құбыры – кәріз шаруашылығының желілері мен құрылыстарын пайдалану технигі жуктеу

1301000 Электрондық құралдар мен құрылғылар

282 Техник жуктеу

1229000 Құрал жасау

283 Электр механигі жуктеу

0815000 Тұтқыр және сусымалы материалдарды химиялық өндіретін машиналар мен жабдықтарды пайдалану

284 Техник-механик жуктеу

0806000 Мұнай мен газ ұңғымаларын сынау

285 Техник-технолог жуктеу

1308000 Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану

286 Байланыс құрал-жабдығын құрастырушы жуктеу
287  Техник- электроншы жуктеу

1221000 Балық өндірісі

288 Балық өңдеуші жуктеу
289 Техник-технолог жуктеу

1215000 Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдығы

290 Тігін жабдықтары операторы жуктеу
291 Техник (механик) жуктеу

1207000 Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

292 Техник-технолог жуктеу

1204000 Cу көлігін пайдалану

293 Техник-кеме жүргізуші жуктеу

1110000 Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер

294 Техник-механик жуктеу

1105000 ЭҚала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

295 Троллейбус жүргізушісі жуктеу

1011000 Автоматты желілер және агрегаттық станоктар

296 Электромеханик жуктеу

0812000 Резеңке-техникалық өндірісі

297 Техник-технолог жуктеу

0804000 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау

298  Технологиялық құбырларды монтаждаушы жуктеу
299 Техник-механик жуктеу

0817000 Коксохимиялық өндіріс

300 Техник-технолог жуктеу

1001000 Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету

301  Домна пешінің көрікшісі жуктеу

1214000 Трикотаж, тоқыма, галантерея материалдар технологиясы

302 Техник-технолог жуктеу

0509000 Аяқ киім ісі

303  Аяқ киім жөндеу шебері жуктеу

1232000 Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі

304 Техник-технолог жуктеу

0417000 Өнеркәсіп өндірісінің дизайны

305 Дизайнер жуктеу

0420000 Интерьер дизайны

306 Дизайнер жуктеу

0521000 Қонақ үй бизнесі: отель(мейрамхананы) басқару

307  Қызмет көрсету менеджері жуктеу

0905000 Энергетикалық тасымалдау қондырғыларын пайдалану

308 Электр механигі жуктеу

1316000 Микроэлектроника және мобильді құрылғылар

309 Техник-бағдарламашы жуктеу

1227000 Полиграфия өндірісі

310  Баспа ісінің маманы жуктеу

0703000 Гидрогеология және инженерлік геология

311 Техник-гидрогеолог жуктеу

1014000 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

312 Техник – механик жуктеу

1107000 Көтергіш- көлік, құрылыс- жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану

313 Техник–электромеханик жуктеу

1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

314 Техник-механик жуктеу

0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру

315 Кондитер жуктеу

0705000 Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу

316 Техник-технолог жуктеу

1211000 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

317 Арнайы тігінші жуктеу
318 Техник- технолог жуктеу

1112000 Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану

319 Слесарь-жөндеуші жуктеу

0906000 Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары

320 Техник-энергетик жуктеу

1402000 Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану

321 Техник-механик жуктеу

1216000 Элеватор, ұн тартатын, жарма және құрама жем өндірісі

322 Техник-технолог жуктеу

0814000 Полимерлік өндіріс технологиясы

323 Техник-технолог жуктеу

1414000 Жиһаз өндірісі

324 Техник-технолог жуктеу

1403000 Ішкі санитарлықтехникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану

325 Слесарь-сантехник жуктеу

1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар және қондырғылар

326 Жабдықтарды жөндеу шебері (өнеркәсіпте) жуктеу

1012000 Икемді автоматты желілер

327 Техник-механик жуктеу
328 Бағдарламамен басқарылатын қондырғылар операторы жуктеу

0111000 Негізгі орта білім

329 Өзін-өзі тану. Техникалық және кәсіптік білім берудің барлық мамандықтарына арналған оқу құралы жуктеу
330 Өзін-өзі тану. Білім беру бейіні мамандықтарына арналған оқу құралы жуктеу
331 Өзін-өзі тану пәнінің оқыту әдістемесі жуктеу