«Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының қосымшалары

Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік атауы
Орта буын маманы Біліктіліктің орнатылған және жоғары деңгейі
1 0105000 Бастауыш білім беру 010508 3 – Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі 010506 1 – Күтуші
2 0402000 Дизайн(бейін бойынша) 040201 3 – Дизайнер 040202 2 – Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушы
3 0411000 Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша) 041105 3 – Суретші-декоратор 0411012 –Бутафор
4 0413000 Сәндік-қолданбалы өнері жәнехалықтық кәсіпшілік (бейін бойынша) 041316 3 – Суретші 041311 2 –Матаға сурет салушы

041312 2 –Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы

5 0415000 Зергерлік ісі(салаларбойынша) 041502 2 – Зергер-шынжыршы

041504 2 – Зергер -орнықтырушы

041505 2 – Зергер-бұрамашы

6 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша) 050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу және пайдалану технигі 050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу және оғанқызмет көрсету жөніндегірадиомеханик(радио, теле-, аудио-, бейне)
7 0503000 Слесарлық іс 050301 2 – Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик

050302 2 – Электрик автослесарь

8 0504000 Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу 050407 3 –Техник-технолог 050404 2 – Химиялық тазалау аппаратшысы

050406 2 – Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылаушы

9 0505000 Фото ісі 050504 3 – Фототехник 050502 2 – Фотозертханашы

050503 2 – Фотограф

10 0506000 Шаштараз өнері және сәндік косметика 050606 3 – Суретші-модельер 050601 2 – Шаштараз-модельер

050608 1 – Шаштараз шебері

11 0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету жәнеұйымдастыру 050706 3 – Супервайзер (ауысым басшысы) 050702 1 – Швейцар

050703 1 – Күтуші

050704 2 – Әкімшілік көмекшісі

12 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру 050806 3 – Технолог-менеджер 0508012 – Аспаз

0508022 – Кондитер

0508042 – Даяшы

13 0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша) 0510023 – Іс қағаздарын жүргізуші 0510012 – Референт-хатшы
14 0511000 Туризм(салалар бойынша) 051104 3 – Менеджер 051102 2 – Саяхат жүргізушісі

051103 2 – Турист агенті

15 0513000 Маркетинг(салалар бойынша) 051305 3 – Маркетолог 051301 2 – Азық-түлік тауарларының сатушысы

051304 2 – Коммерциялық агент

16 0701000 Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау(түрлері бойынша) 070107 3 – Техник-геолог 070101 2 – Геологиялық суретке түсіру және іздеу жұмыстарының жұмысшысы

070103 2 – Сынаманы іріктеуші

17 0702000 Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы жәнетехникасы 070207 3 – Техник 070204 2 – Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі

070205 2 – Бұрғылау қондырғыларының машинисі

18 0703000 Гидрогеология және инженерлік геология 070303 3 – Техник-гидрогеолог 070301 2 – Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы

070302 2 – Геологиялық түсіру және іздеу жұмыстары жұмысшысы

19 0704000 Геофизикалық тәсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу және барлау 0704063 – Техник-геофизик 070402 2 – Каротаждық стансаның машинисі

070404 2 – Геофизикалық жұмыстар жұмысшысы

20 0705000 Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу 070511 3 – Техник-технолог 070502 2 – Жер асты тау-кен жұмысшысы

070514 1 – Үңгілеуші

21 0706000 Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу 070620 3 – Техник-технолог 070601 2 – Экскаватор машинисі

070622 1 – Қимадағы тау-кен жұмысшысы

22 0707000 Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 070719 3 – Электр механигі 070701 2 – Жер асты электр слесарі

070711 2 – Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндейтін және қызмет көрсететін электр слесарі

23 0708000 Пайдалы қазбаларды байыту(көмір байыту) 070810 3 – Техник-технолог 070808 2 – Флотатор

070811 2 – Көмір байыту аппаратшысы

24 0709000 Пайдалы қазбаларды байыту(кен байыту) 070918 3 – Техник-технолог 070904 2 – Концентраторшы

070914 2 – Басқару пульті операторы

25 0710000 Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 071013 3 – Электр механигі 071007 2 – Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегіэлектр слесарі

071008 2 –Электр қондырғыларын жөндеужәне қызмет көрсету жөніндегі электр монтері

26 0711000 Маркшейдерлік іс 071103 3 – Техник-маркшейдер 071101 2 – Топограф-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстардағы өлшеуші

071102 2 – Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы

27 0712000 Жер асты құрылымдарының құрылысы 071209 3 – Техник-құрылысшы 071202 2 – Үңгілеуші

071206 2 – Жер асты тау-кен жұмысшысы

28 0801000 Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша) 080114 3 – Техник-технолог 080102 2 – Мұнай/газға барлау және пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышысы

080105 2 – Мұнай мен газға барлау және пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышы көмекшісі

29 0802000 Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу және пайдалану 080204 3 –Техник-механик 080201 2 – Желілік құбыржолшысы
30 0803000 Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету 080304 3 – Электромеханик 080301 2 – Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электромонтер

080303 2 – Электроқондырғыларға қызмет көрсетуші электромонтер

31 0804000 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау 080403 3 – Техник-механик 080401 2 – Технологиялық құбырларды монтаждаушы

080402 2 – Технологиялық жабдықтарды және оған байланысты құрылымдардымонтаждаушы

32 0805000 Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау 080502 3 – Техник-технолог 080501 2 – Слесарь-жөндеуші
33 0807000 Мұнай мен газ кәсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 080703 3 –Техник-механик 080701 2 – Слесарь-жөндеуші
34 0808000 Мұнай, газ өңдеу және химия өнеркәсібініңжабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу(түрлері бойынша) 080803 3 – Техник-механик 080801 2 – Слесарь-жөндеуші
35 0809000 Мұнай және газ-кен орындарын пайдалану(бейін бойынша) 080922 3 – Техник-технолог 080905 2 – Мұнай және газ өндіру операторы

080911 2 – Мұнай және газ өндірудегі басқару пультінің операторы

36 0810000 Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанар май құю станцияларын салу және пайдалану 081005 3 – Техник-механик 081001 2 – Жанар май құю станциясының операторы

081002 2 – Слесарь-жөндеуші

37 0811000 Химиялық талшықтар өндірісі 081106 3 – Техник-технолог 081102 2 – Жіп ораушы

081103 2 – Жіп қондырушы

38 0812000 Резеңке-техникалық өндірісі 081218 3– Техник-технолог 081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші

081214 2 – Резеңке араластырғыш машинисі

39 0813000 Шина өндірісі жәневулканизация процесі 081312 3 – Техник 081305 2 – Қақпақ жинаушысы

081310 2 – Сығымдаушы-вулканизаторшы

40 0814000 Полимерлік өндіріс технологиясы 081412 3 – Техник-технолог 081401 2 – Пластмассалардан жасалған заттарды нығыздаушы

081408 2 – Экструдер машинисі

41 0816000 Химиялық технология және өндіріс(түрлері бойынша) 081605 3 – Техник-лаборант 081602 2 – Химиялық талдау зертханашысы

081601 2 – Спектрлік талдау зертханашысы

42 0817000 Коксохимиялық өндіріс 081706 3 – Техник-технолог 081701 2 – Кокс пештерініңгаздаушысы

081704 2 – Коксталатын шихтаны жылу өңдеу аппаратшысы

43 0819000 Мұнай және газды қайтаөңдеу технологиясы 081907 3 – Техник-технолог 081901 2 – Технологиялық қондырғы операторы

081902 2 – Сорапқондырғысы машинисі

44 0901000 Электр станциялары мен желілерініңэлектр жабдықтары (түрлері бойынша) 090104 3 – Техник-электрик 090102 2 – Электр станцияларындағы электр жабдықтарын жөндеуші электр слесарі

090103 2 – Күштік тораптар мен электр жабдықтарының электр құрастырушысы

45 0902000 Электрмен қамтамасыз ету(салалар бойынша) 090203 3 – Техник-электрик 090201 2 – Тарату құрылғылары бойынша электр құрастырушы
46 0904000 Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 090403 3 – Электр механигі 090401 2 – Байланыс желісі электромонтері
47 0906000 Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары 090603 3 – Техник-энергетик 090601 2 – Қазандық жабдықтарынаралаушы машинист

090602 2 – Турбиналы жабдықтарды аралаушы машинист

48 0907000 Жылу-техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз ету жүйелері(түрлері бойынша) 090703 3 – Техник-жылу технигі 090701 2 – Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі

090702 2 – Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі

49 0910000 Электр және электр механикалық жабдықтар(түрлері бойынша) 091005 3 – Техник-электрик 091001 2 – Электр машиналары бойынша электр монтаждаушы

091002 2 – Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы

091003 2 – Жарық беру және жарықтандыру желілері бойынша электр монтаждаушы

50 0911000 Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу(түрлері бойынша) 091101 3 – Электр механигі 091102 2 – Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі)

091103 2 – Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсетужөніндегі электр монтері

51 1001000 Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету 100101 2 – Домна пештерге газ жағушы

100105 2 – Домна пешінің көрікшісі

52 1002000 Қара металдар металлургиясы (түрлерібойынша) 100221 3 – Техник-металлург 100212 2 – Конвертерді жүктеу операторы

100209 2 – Конвертер болат балқытушы

53 1003000 Түсті металдар металлургиясы 100315 3 – Техник-металлург 100301 2 – Металл және қоспаларды балқытушы

100313 2 – Шихталаушы

54 1004000 Құю өндірісі 100409 3 – Техник-металлург 100407 2 – Қолмен қалыптау пішуші

100408 2 – Қолмен қалыптау қалыпшысы

55 1006000 Металл өңдеу(түрлері бойынша) 100601 3 –Техник-технолог 100603 2 – Ыстық металл құюшы

100604 2 – Салқын металл жаныштаушысы

56 1009000 Прокаттау өндірісі 100909 3 – Техник-технолог 100902 2 – Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы

100904 2 – Салқын илеу білдегін басқару бекетінің операторы

57 1010000 Құбыр өндірісі 101003 2 – Құбырды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы

101007 2–Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқарубекетінің операторы

58 1011000 Автоматты желілер және агрегаттықстаноктар 101104 3 – Электромеханик 101101 2 – Автоматтық желілерді және агрегаттық станоктарды реттеуші

101102 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электр монтері

59 1012000 Икемді автоматты желілер 101205 3 – Техник-механик 101202 2 – Станоктар мен қондырғылардың автоматты және жартылай автоматты желілері операторы

101203 2 – Бағдарламамен басқарылатын қондырғылар операторы

60 1013000 Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика 101307 3 – Техник-механик 101305 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматтандыруды реттеуші

101306 2 – Бақылау өлшеу аспаптары және автоматика бойынша слесарі

61 1014000 Машина жасау технологиясы(түрлері бойынша) 101402 3 – Техник-механик 101403 2 –Слесарь-жөндеуші
62 1015000 Машина жасаудағы монтаж және автомобильді сынау 101506 3 – Реттеу және сынау жөніндегі техник 101502 2 – Тіс кесуші және бұранда жасау станоктарын реттеуші

101503 2 – Металл қаптау және бояу жабдықтарын реттеуші

63 1101000 Ұшу аппараттарының өндірісі 110107 3 – Техник-технолог 110102 2 – Ұшу аппараттарын жинаушы- слесарь

110105 2 – Ұшу аппаратын жөндеуші- слесарь

64 1102000 Авиациялық құралдар өндірісі 110208 3 – Техник-механик 110201 2 – Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегіслесарь-механик

110202 2– Авиациялық құралдардыжинаушы-слесарь

65 1103000 Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету 110316 3 – Кеме жүйесінің механигі 110311 2 – Кеме құбыршысы

110312 2 – Кеме монтаждаушы-слесарь

66 1104000  Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау 110403 3 – Электр жабдықтарын сынау және жөндеу электр механигі 110401 2 – Кеме радио монтаждаушысы

110402 2 – Кеме электр монтаждаушысы

67 1105000 Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу(салалар бойынша) 110508 3 – Электр механигі 110502 2 – Троллейбус жүргізушісі

110505 2 – Жылжымалы құрамды жөндеу слесарі

68 1107000 Көтергіш- көлік, құрылыс- жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану (салалар бойынша) 110704 3 – Техник-электромеханик 110701 2 – Жол машиналары мен механизмдерді іске қосушы

110703 2 – Жол машиналарының машинисі

69 1108000 Темір-жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша) 110818 3 –Техник-электромеханик 110806 2 – Тепловоз машинисінің көмекшісі

110816 2 – Локомотивті (тепловоз және электровоз) жөндеу бойынша слесарь

70 1109000 Токарлықісжәнеметалл өңдеу (түрлері бойынша) 1109113 – Техник-механик 110910 2 – Кең бейінді станокшы

110913 2 – Станоктық жұмыстарды бақылаушы

71 1110000 Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер 111003 3 – Техник-механик 111002 2 – Металлургиялық өндіріс кранының машинисі
72 1112000 Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану 111204 3 – Техник-механик 111202 2 – Механикалық жинақтау жұмысының слесарі

111203 2 – Слесарь-жөндеуші

73 1113000 Металлургиядағы машиналар менжабдықтар 111302 3 – Техник-механик 1113012- Металлургиялық зауыттардың жабдығының монтажшысы
74 1114000 Дәнекерлеу ісі(түрлері бойынша) 111406 3 –Техник – механик 111404 2 – Электр газымен дәнекерлеуші
75 1115000 Өндірістегі электрлік-механикалық жабдықтар(түрлері бойынша) 1115063 – Электр механигі (барлық атаулары) 111504 2 – Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электр монтері
76 1118000 Тамақ, сауда жәнеет өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары 111802 3 – Техник-механик 111801 2 – Сауда және тоңазытқыш жабдықтарының электр механигі

111802 3 – Техник-механик:

77 1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар жәнеқондырғылар 111905 3 – Техник-механик 111901 2 – Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын құрастырушы

111903 2 – Жабдықтарды жөндеу шебері(өнеркәсіпте)

78 1120000 Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету(түрлері бойынша) 112004 3 – Техник-механик 112001 2 – Тіс кескіш автоматтар мен жартылай автоматтарды реттеуші

112003 2 – Құрастырылатын автоматтарды, жартылай автоматтарды және автоматты желілерді реттеуші

79 1121000 Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеутехники 112103 3 – Техник-электроншы 112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету электр механигі
80 1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жәнепайдалану 120112 3 – Техник-механик 120107 2 – Автокөлікті жөндеу слесарі

120109 2 – Көліктерді жөндеу шебері

81 1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша) 120206 3 – Техник 120202 2 – Жүк, тауар кассирі

120203 2 – Кассир (билет сататын)

82 1203000 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 1203093 – Тасымалдауды ұйымдастырушы техник 1203012 – 4-ші және 5-ші кластардың теміржол стансасының кезекшісі
83 1204000 Cу көлігін пайдалану(бейін бойынша) 1204103 – Техник-кеме жүргізуші 1204022 – Рөлші (ұстаушы)

1204042 – Кеме қозғалтқышын өздігінен басқару моторшысы

84 1206000 Жол қозғалысын ұйымдастыру 120602 3 – Техник 120601 2 – Жол инспекторы
85 1207000 Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы 120707 3 – Техник-технолог 120703 2 – Джин жабдықтарының операторы

120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы

86 1208000 Иіру және түту өндірісі технологиясы(түрлері бойынша) 120816 3 – Техник-технолог 1208022 – Иіруші
87 1209000 Тоқу өндірісі(түрлері бойынша) 120906 3 –Техник-технолог 120901 2 – Тоқушы

120904 2 – Арқаушыбық жабдығы операторы

88 1210000 Мата емес тоқыма материалдар технологиясы 121010 3 – Техник- технолог 121007 2 – Бүктеу-жаю машинасының операторы

121008 2 – Тоқу-тігу жабдығының операторы

89 1211000 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 1211093 – Техник-технолог 1211032 – Тігінші

1211062 – Арнайы тігінші

90 1213000 Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы 121306 3– Техник-технолог 121302 2 – Теріні шелдеуші

121303 2 – Скорняк-киім пішуші

91 1214000 Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы 121404 3 – Техник-технолог 121401 2 – Тоқушы

121404 2 – Шілтерші

92 1215000 Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарыныңжабдығы 121504 3 – Техник-механик 121501 2 – Тігін жабдықтары операторы

121502 2 – Электр машиналарын жөндеу жөніндегі электр слесарі

93 1219000 Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі 121924 3 – Техник-технолог 121914 2 – Наубайшы
94 1221000 Балық өндірісі 122107 3 –Техник-технолог 122101 2 – Балық өңдеуші

122106 2 – Тағам өніміөндірісіндегі жүйелердің операторы

95 1224000 Сүт өнімдерінің өндірісі 122407 3 – Техник-технолог 122405 2 – Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері

122406 2 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілероператоры

96 1225000 Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша) 122511 3 – Техник-технолог 122502 2 – Ет өңдеуші

122505 2 – Шұжық өнімдерін қалыптастырушы

97 1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарыныңөнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру 122604 3 –Техник-технолог 1226052 – Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы

122609 2 – Тамақтану кәсіпорындарының аспазы

98 1227000 Полиграфия өндірісі 122710 3 – Техник-технолог 122701 2 – Брошюралаушы-түптеуші

122703 2 – Баспагер

122707 2 – Баспа ісінің маманы

99 1228000 Кабель өндірісі 122810 3 – Техник-технолог 122801 2 – Кабелдер менсымдарды пластиктермен жәнерезеңкелермен нығыздаушы

122802 2 – Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы

100 1234000 Керамикалық өндіріс 123405 3 – Техник-технолог 123402 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы

123403 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы

101 1235000 Әрлеу өндірісі (бейін бойынша) 123514 3 – Техник-технолог 123501 2 – Бояушы

123509 2 – Ағартушы

102 1236000 Тері және үлбірді химиялық өңдеу 123605 3 – Техник-технолог 123601 2 – Илеу (тері және үлбір) аппаратшысы

123602 2– Күлдеу (былғары және тері шикізаттық өндіріс) аппаратшысы

103 1302000 Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) 130202 3 – Электромеханик 130201 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі
104 1303000 Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару 130304 3 – Электр механигі 130302 2 – Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу электр монтері
105 1304000 Есептеу техникасы жәнебағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 1304043 – Техник-бағдарламашы 1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы
106 1305000 Ақпараттық жүйелер(қолдану саласы бойынша) 130502 3 – Техник-бағдарламашы 130501 1 – Дизайнер
107 1306000 Радиоэлектроника және байланыс(түрлері бойынша) 130609 3 – Байланыс технигі 130601 2 – Телекоммуникациялық желілер және жүйелер бойынша электромонтер

130605 2 – Байланысты монтаждаушы-кабелші

108 1307000 Электр байланысы және желімен хабарлаудың желілік құрылыстарын пайдалану 130705 3 – Техник 130703 2 – Байланысты монтаждаушы-кабелші
109 1308000 Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану 130805 3 – Техник- электроншы 130802 2 – Байланыс құрал-жабдығын құрастырушы
110 1311000 Темір жол көлігінің жеделтехнологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану 131101 3 – Байланыс электромеханигі
111 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану 140121 3 – Техник-құрылысшы 140122 2 – Қаңқа-қаптауыш құрылымдарды монтаждаушы

140104 2 – Сылақшы

112 1402000 Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша) 140220 3 –Техник-механик 140201 2 – Құрылыс машиналарын реттеуші

140218 2 – Жол құрылыс машиналарын және тракторларын жөндеу слесарі

113 1403000 Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді жәнеинженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша) 140309 3– Техник-сантехник 140301 2 – Слесарь-сантехник

140303 2 – Санитарлық-техникалық құрал-жабдықты құрастырушы

140306 2 – Пластмасса дәнекерлеушi

114 1405000 Газбенқамтамасыз ету жабдықтары менжүйелерін құрастыру және пайдалану 140504 3 – Газ объектілері құрал-жабдығын пайдалану технигі 1405012 – Газ құбырларын пайдалану және жөндеу слесарі

140502 2 – Газ шаруашылығында апаттықалпына келтіру жұмыстарының слесарі

115 1406000 Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау 140604 3 – Техник-механик 140601 2 – Технологиялық құбырларды дайындау және жөндеу слесарі

140602 2 – Технологиялық құбырларды құрастырушы

116 1407000 Гидротехникалық құрылыс 140701 3 – Техник-гидротехник
117 1409000 Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы 1409053 – Техник-жолшы -құрылысшы 140901 1 – Жол монтері

140902 2 – Жасанды ғимараттар мен жолдарды жөндеу және ағымдық ұстау (босатылған)бригадирі

118 1410000 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы 141001 3 – Техник-құрылысшы 141003 2 – Жол жұмысшысы

141004 2 – Асфальтбетон төсеуші машинист

119 1412000 Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі 141209 3 – Техник-технолог 141202 2 – Шихталаушы

141203 2 – Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі қалыптаушы

120 1413000 Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша) 141303 3 – Техник-технолог 141301 2 – Металл құрылымдардыжинау слесарі

141302 2 – Болат және темір-бетон құрылымдарын құрастырушы

121 1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша) 141406 3 –Техник-технолог 141405 2 – Ағаш бұйымдарын жинаушы

141407 2 – Ағаш және жихаз өндірісінің шебері

122 1415000 Лифт шаруашылығы жәнеэскалаторлар (түрлері бойынша) 141504 3 – Техник-механик 141501 2 – Лифт электромеханигі
123 1416000 Қалдықтарды қайтаөңдеу 141601 2 – Қатты тұрмыс қалдықтарын сұрыптау жөніндегі базаның операторы

141602 2 – Қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі оператор

124 1417000 Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру 141701 3 – Техник-дизайнер
125 1418000 Сәулет өнері 141802 3 – Техник-жобалаушы
126 1501000 Ауыл шаруашылығы техникасынатехникалық қызмет көрсету және жөндеу 150103 3 – Мехатроник 150101 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі

150102 2 – Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу шебері

127 1502000 Агрономия 150203 3 – Агроном 150201 2 – Зертханашы

150202 2 – Технологиялық жабдықтарды реттеуші

128 1503000 Өсімдік шаруашылығы  150306 2 – Гүл өсіруші
129 1504000 Фермер шаруашылығы (бейінбойынша) 150411 3 – Фермер 150406 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист

150410 2 – Слесарь-жөндеуші

150408 2 – Автомобиль жүргізуші

130 1505000 Балық шаруашылығы (түрлері бойынша) 150504 3 – Техник-балық өсіруші 150501 2 – Балық өсіруші

150502 2 – Балықшы

131 1507000 Ара өсіру және жібек шаруашылығы 150703 3 – Техник 150701 2 – Ара өсіруші
132 1508000 Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша) 150804 3 – Орман шебері 150805 2 – Орманшы

150809 2 – Орман ағашын жығушы

133 1509000 Экология және табиғатты қорғау қызметі(түрлері бойынша) 150902 3 – Ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының технигі
134 1510000 Ауыл шаруашылығын механикаландыру 151004 3 – Техник-механик 151001 2 – Слесарь-жөндеуші

151002 2 – Мал шаруашылығы кешендері мен механикаландырылған фермалар операторы

135 1511000 Жерге орналастыру 151103 3 – Техник 151101 2 – Сызушы
136 1512000 Зоотехния 151210 3 – Зоотехник 151202 2 – Жылқы өсіруші
137 1513000 Ветеринария 151306 3 – Ветеринарлық техник 151301 2 – Жануарларды ветеринарлық өңдеу жөніндегі оператор

151302 2 – Жануарлар мен құстарды жасанды ұрықтандыру операторы

138 1514000 Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану(салалар бойынша) 151409 3 – Эколог 151404 2 – Химиялық талдау зертханашысы

151407 2 – Сынама іріктеуші

139 1517000 Төтенше жағдайда қорғау(бейін бойынша) 151703 3 – Техник 151704 2 – Құтқарушы
140 1518000 Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру 1518033 – Техник- электрик 1518012 – Электр монтері

1518022 – Электр слесарі