2020 ЖЫЛДЫҢ ҚЫРКҮЙЕК АЙЫНДАҒЫ КЕАҚ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ