Бос жұмыс орындары

«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Hұр-Султан қаласы, Қонаев көшесі, 12/2 мекенжайында орналасқан «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің маманы бос лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды.

 1. Ішкі аудит қызметінің маманы

Біліктілікке қойылатын талаптар:

1) келесі салалардағы жоғары кәсіптік білім: экономика және қаржы, және/немесе бухгалтерлік есеп және аудит, және/немесе қаржылық менеджмент, және/немесе қаржы және кредит, және/немесе юриспруденция салаларындағы жоғары кәсіби білім, мүмкіндігінше қосымша арнайы дайындықпен;

2) аудит және/немесе бухгалтерлік есеп, және/немесе қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі – кемінде бес жыл;

3) басқару қызметіндегі жұмыс өтілі – кемінде үш жыл;

4) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп және салық салу мәселелерін білу;

5) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын және Ішкі аудиторлар институты (The Institute of Internal Auditors Inc.) әзірлеген қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары мен ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарын, Халықаралық аудит стандарттарын (ХАС) білген жөн;

6) қосымша арнайы даярлығы болғаны дұрыс, атап айтқанда «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес алынған «Аудитор» біліктілік куәлігінің және/немесе СІА (Certificate Internal Auditor) ішкі аудит саласындағы сертификатының және/немесе АССА (Association of Certified Chartered Accountans) алқаби бухгалтерінің сертификатының және/немесе DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) дипломының және/немесе СІРА (Certified International) халықаралық кәсіби бухгалтер сертификатының болуы кәсіби аудитор), және/немесе Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері сертификатының және / немесе DipPia (The Professional internal auditor Diploma) дипломының көшірмелері;

7) мемлекеттік тілді білуі, шетел тілдерін меңгергені жөн.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалар келесі құжаттарды ұсынады:

1) белгіленген нысандағы өтініш; ЖУКТЕУ

2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) 3х4 үлгідегі түрлі-түсті фотосуреті бар конкурсқа қатысушының қызмет тізімі; ЖУКТЕУ

4) Білім туралы құжаттардың және қосымша арнайы даярлық көшірмелері (соның ішінде тиісті бағытқа сәйкес қосымша арнайы дайындық сертификаттарының көшірмелері);

5) жұмыс орны (қазіргі немесе соңғы) бойынша кадр қызметімен куәландырылған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

6) № 075/е нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);

7) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттарды ұсыну күніне дейін бір жылдан аспайтын уақыт бұрын берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

8) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттарды ұсыну күніне дейін бір жылдан аспайтын уақыт бұрын берілген наркологиялық ұйымнан анықтама;

9) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымды атқаруға тыйым салынбағанын растайтын құжат.

Құжаттардың толық емес пакетін немесе дәйексіз мәліметтерді ұсыну не құжаттардың қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) не персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) міндеттерін атқару жүктелген адамның оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Конкурсты өткізу күні мен орны қосымша хабарланады. Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде «Talap» КеАҚ Корпоративтік хатшысына ұсыну қажет, Hұр-Сұлтан қаласы,  Қонаев көшесі, 12/2, каб. 402, эл.пошта: akzholsyrttanbekov@gmail.com; тел.: +77003003099.

Бағдарламалар және жобалар координаторы ( менеджері)

250 000 бастап 250 000 теңгеге дейін

Бос жұмыс орын туралы ақпараттар
 • Жұмыспен қамту түрітұрақты
 • Жұмыс тәртібітолық жұмыс күні
 • Еңбек жағдайықалыпты
 • Тағылымдамадан өту Болжанбайды
 • Жұмыс тәжірибесі 3 жыл
 • Білімі жоғары

Міндеттері

Должен знать:  Конституцию Республики Казахстан (далее-РК), Трудовой кодекс РК, законы РК: «Об образовании, «О статусе педагога», «О противодействии коррупции», «О языках в РК», «Об акционерных обществах», «О государственных закупках», государственную программу развития образования и науки, нормативно-правовые акты, регламентирующие техническое и профессионально образование.

Должностные обязанности: 

– Участие в определении потребностей работников системы технического и профессионального, послесреднего образования (далее-ТиППО) в актуальных темах и содержании модулей программ курсов повышения квалификации;

– Подготовка, согласование и обеспечение подписания договоров на приобретение / оказание услуг и работ в рамках компетенции Центра;

– Ведение учета и мониторинга количества слушателей курсов в разрезе регионов, программ, мест работы, должностей;

– Подготовка сертификатов педагогов, прошедших курсовое обучение;

– Организация разработки учебно-методического обеспечения курсов повышения квалификации;

– Участие в формировании состава внештатных тренеров Общества;

– Организация курсов повышения квалификации в рамках реализации государственного задания, государственного заказа либо на возмездной основе по заявкам;

– Сопровождение проводимых курсов повышения квалификации;

– Организация методической помощи и практическое сопровождение деятельности внештатных тренеров Общества;

– Обеспечение своевременного проведения занятий курсов повышения квалификации;

– Организация посткурсового сопровождения слушателей курсов;

–  Участие организации мероприятий, направленных на профессиональное развитие работников и студентов системы ТиППО (конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, конкурсы);

– Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Общества, работодателями, социальными партнерами, зарубежными и казахстанскими организациями по вопросам проведения курсов повышения квалификации или других мероприятий для педагогов организации ТиППО;

– Проведение консультации с другими структурными подразделенями Общества по вопросам, относящимся к компетенциям Центра;

– Оказание информационной и консультационной помощи организациям ТиППО, государственным органам и другим организациям по вопросам повышения квалификации в пределах своей компетенции;

– Участие в работе по выбору поставщика /исполнителя/заказчика услуг и работ, а подготовке договоров на приобретение/оказание услуг и работ в пределах своей компетенции;

–  Участие в подготовке предложений для внесения дополнений и изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие организацию, проведение, тематику и содержание курсов повышения квалификации педагогических работников системы ТиППО;

– Участие в подготовке соглашений, меморандумов о сотрудничестве по вопросам профессионального развития педагогов системы ТиППО Республики Казахстан в пределах своей компетенции;

– Взаимодействие со структурными подразделениями Общества, учебными заведениями и организациями ТиППО Республики Казахстан по вопросам создания рабочих групп по разработке образовательных программ курсов повышения квалификации.


Кәсіби дағдылар
 • работа в команде;
 • продвинутый пользователь ПК;
 • умение вести переписку с деловыми партнерами и государственными органами;
 • организация учебно-методической работы;
 • составление отчестности;
 • управление проектами;
 • навыки подготовки презентации;
 • использование инструментов планирования проектов;
 • отличные знания языков;
 • Келіссөздер жүргізе білу;
Жеке қасиеті
 • Бейімділік;
 • Дербестік және жауапкершілік;
 • Жүйелі ойлау;
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • Стратегиялық ойлау;
 • Күйзеліске тұрақтылық;
 • Командада жұмыс істей білу;
 • Эмоциялық парасат;
 • Мейірімділік;

Меңгерген тілдері
 • Орыс / жоғары деңгей
 • Қазақ / жоғары деңгей
 • Ағылшын / орташа деңгей
Жұмыс орны
Кунаева 12/2, ВП-11

 • НҰР-СҰЛТАН Қ. / «Есіл» ауданы , улица Дінмұхамед Қонаев 12/2 ВП-11
 • Рахимбаева Кундыз Адылгазыевна
 • +7 (775) 623 62 14
 • krahimbayeva@tvet.kz

 

Жаттықтырушы (тренингтер, қайта даярлау және біліктілікті арттыру)

250 000 бастап 250 000 теңгеге дейін

Бос жұмыс орын туралы ақпараттар
 • Жұмыспен қамту түрітұрақты
 • Жұмыс тәртібітолық жұмыс күні
 • Еңбек жағдайықалыпты
 • Тағылымдамадан өту Болжанбайды
 • Жұмыс тәжірибесі 3 жыл
 • Білімі жоғары

Міндеттері

Должен знать:  Конституцию Республики Казахстан (далее-РК), Трудовой кодекс РК, законы РК: «Об образовании, «О статусе педагога», «О противодействии коррупции», «О языках в РК», «Об акционерных обществах», «О государственных закупках», государственную программу развития образования и науки, нормативно-правовые акты, регламентирующие техническое и профессионально образование.

Должностные обязанности: 

– Участие в определении потребностей работников системы технического и профессионального, послесреднего образования (далее-ТиППО) в актуальных темах и содержании модулей программ курсов повышения квалификации;

– Разработка программ курсов повышения квалификации для педагогов;

– Актуализация утвержденных программ курсов повышения квалификации для педагогов;

– Участие в подготовке проектов программ курсов повышения квалификации, проведении процедур их согласования и утверждения;

– Разработка учебно-методического обеспечения курсов повышения квалификации;

– Организация курсов повышения квалификации в рамках реализации государственного задания, государственного заказа либо на возмездной основе по заявкам;

– Координация проводимых курсов повышения квалификации и деятельности внештатных тренеров, задейственных в проведении занятий курсов;

– Оказание методической помощи и практическое сопровождение деятельности внештатных тренеров Общества;

– Проведение занятий курсов повышения квалификации;

– Организация и/или проведение посткурсового сопровождения слушателей курсов;

– Участие в организации мероприятий, направленных на профессиональное развитие работников и студентов системы ТиППО (конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, конкурсы);

– Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Общества, работодателями, социальными партнерами, зарубежными и казахстанскими организациями по вопросам проведения курсов повышения квалификации или других мероприятий для педагогов организации ТиППО;

– Проведение консультации с другими структурными подразделенями Общества по вопросам, относящимся к компетенциям Центра;

– Оказание информационной и консультационной помощи организациям ТиППО, государственным органам и другим организациям по вопросам повышения квалификации в пределах своей компетенции;

– Участие в работе по выбору поставщика /исполнителя/заказчика услуг и работ, а подготовке договоров на приобретение/оказание услуг и работ в пределах своей компетенции;

– Участие в подготовке предложений для внесения дополнений и изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие организацию, проведение, тематику и содержание курсов повышения квалификации педагогических работников системы ТиППО;

– Участие в подготовке соглашений, меморандумов о сотрудничестве по вопросам профессионального развития педагогов системы ТиППО Республики Казахстан в пределах своей компетенции;

– Взаимодействие со структурными подразделениями Общества, учебными заведениями и организациями ТиППО Республики Казахстан по вопросам создания рабочих групп по разработке образовательных программ курсов повышения квалификации.


Кәсіби дағдылар
 • умение вести переписки с деловыми партнерами и государственными органами;
 • управление проектами;
 • составление отчестности;
 • Использование инструментов планирования проектов;
 • работа в команде;
 • организация учебно-методической работы;
 • навыки подготовки презентации;
 • отличные знания языков;
 • продвинутый пользователь ПК;
 • Келіссөздер жүргізе білу;
Жеке қасиеті
 • Бейімділік;
 • Жауапкершілік;
 • Дербестік және жауапкершілік;
 • Жүйелі ойлау;
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • Стратегиялық ойлау;
 • Ойлау икемділігі;
 • Тез шешім қабылдай білу;
 • Эмоциялық парасат;

Меңгерген тілдері
 • Қазақ / жоғары деңгей
 • Орыс / жоғары деңгей
 • Ағылшын / орташа деңгей
Жұмыс орны
Кунаева 12/2, ВП-11

 • НҰР-СҰЛТАН Қ. / «Есіл» ауданы , улица Дінмұхамед Қонаев 12/2 ВП-11
 • Рахимбаева Кундыз Адылгазыевна
 • +7 (775) 623 62 14
 • krahimbayeva@tvet.kz