Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы

«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік әдеп кодексі

«Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамның  ішкі актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізудің қағидалары

Политика по урегулированию и выявлению конфликта интересов должностных лиц и работников НАО «Talap»

Политика противодействия коррупции НАО «Talap»