Posted on

ТжКБ мекемелерінің Оқу-әдістемелік бірлестіктерінің талқылауына ұсынылған 2013-2017жж. шығарылған оқу әдебиетінің тізімі

№ п/п Автор Атауы ISBN Жылы
1 Кудрин Б.И. Электрмен жабдықтау (4-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3287-3 2016
2 Самсонов В.С. Кәсіпорындарының және саланың экономикасы (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0333-0 2014
3 Шабад В.К. Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмеханикалық өтпелі үрдістер (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-7695-9822-7 2013
4 Гуслова М.Н. Ресей Федерациясында әлеуметтік жұмысының  ұйымдастырылуы (4-ші басылым., қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0747-5 2014
5 Гуслова М.Н. Әлеуметтік жұмысының теоретикалық негізі (3-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1338-4 2016
6 Федорянич О.И. Хатшы үшін кәсіптік қызметінің құқықтық негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0582-2 2014
Жаратылыстану ғылымдары
Биология
7 Тупикин Е.И. Экология және табиғат қорғау қызметінің негіздерімен жалпы биология (11-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0472-6 2014
  Математика. Информатика. Ақпараттық технологиялар
Информатика. Ақпараттық технологиялар
8 Богомазова Г.Н. Дербес компьютерлерді, серверлерді, шеткері құрылғыларды және жабдықтарды орналастыру және бағдарламалық жасақтамаға қызмет көрсету (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1582-1 2015
9 Богомазова Г.Н. Дербес компьютерлердің, серверлердің, шеткері құрылғылардың және жабдықтардың бағдарламалық жасақтаманы жаңарту (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1581-4 2015
10 Богомолов С.А. Электрониканың және сандық схемотехниканың негіздері (3-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3298-9 2016
11 Груманова Л.В. Компьютерлік технологиялар саласында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (2-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-2941-5 2016
12 Есина А.П. Дербес компьютерлердің, серверлердің, шеткері құрылғылардың және жабдықтардың аппараттық жасақтаманы жаңарту  (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1588-3 2016
13 Киселев С.В. ЭЕМ операторы (7-ші басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-0835-9 2014
14 Курилова А.В. Сандық ақпаратты енгізу және өңдеу. Практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2390-1 2015
15 Остроух А.В. Сандық ақпаратты енгізу және өңдеу. (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2328-4 2015
16 Остроух А.В. Ақпараттық технологиялар негіздері (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2652-0 2015
17 Свиридова М.Ю. Excel электрондық кестелері (6-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0206-7 2013
18 Свиридова М.Ю. PowerPoint-те презентацияны құру (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1436-7 2014
19 Сидоров В.Д. ЭЕМ-ның аппараттық жасақтамасы (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0510-5 2014
20 Струмпэ Н.В. ЭЕМ-ның аппараттық жасақтамасы: Практикум (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2389-5 2015
21 Тозик В.Т. Компьютерлік графика және дизайн (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2303-1 2015
22 Чащина Е.А. Дербес компьютерлерді, серверлерді, шеткері құрылғыларды, жабдықтарды және компьютерлік кеңсе техниканы ақпараттық жасақтамаға қызмет көрсету (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1477-0 2016
23 Чащина Е.А. Дербес компьютерлерді, серверлерді, шеткері құрылғыларды, жабдықтарды және компьютерлік кеңсе техниканы ақпараттық жасақтамаға қызмет көрсету. Практикум (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-1552-4 2016
Тіршілік қауіпсіздігі. Табиғатты жайластыру және қоршаған ортаны қорғау
24 Косолапова Н.В. Тіршілік қауіпсіздігі (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3437-2 2016
25 Косолапова Н.В. Тіршілік қауіпсіздігі: Практикум (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3052-7 2016
Экономика және бақсару
26 Брыкова Н.В. Бухгалтерлік есеп негіздері (9-шы басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-0393-4 2013
27 Михеева Е.В. Бухгалтериядағы компьютерлік іс жүргізу (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0833-5 2014
28 Терещенко О.Н. Экономика негіздері. Жұмыс дәптері (2-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқу құралы 978-5-7695-7189-3 2013
29 Терещенко О.Н. Экономика негіздері (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1404-6 2014
30 Филиппова О.И. Экономика және кәсіпкерлік негіздері: Жұмыс дәптері (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3078-7 2016
31 Череданова Л.Н. Экономика және кәсіпкерлік негіздері (14-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2662-9 2016
Экономика және басқару (сала бойынша)
32 Вирина Н.Е. Құрылыс экономикасының негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0789-5 2014
 Қызмет көрсету саласы
    Қызмет көрсету
33 Безбородова Е.И. Шаштаразшылар үшін материалтану (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0062-9 2013
34 Беспалова Т.И. Прическаны көркемдік жобалау негіздері. Арнайы сурет. (4-ші басылым, стер.)оқулық 978-5-4468-2499-1 2015
35 Гузь А.В. Прическаны көркемдік жобалау негіздері. Арнайы сурет. Практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3010-7 2016
36 Королева С.И. Прическаларды рәсімдеу (4-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1511-1 2016
37 Кязимов К.Г. Газ шаруашылығын ұйымдастыру және пайдалану (5-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-7695-6428-4 2013
38 Масленникова Л.В. Шаш алуды орындау және шашты қалау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1766-5 2016
39 Плотникова И.Ю. Шаштараздық жұмыстарының технологиясы (11-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3897-4 2017
40 Соколова Е.А. Тері және шаштың физиологиясының негіздері (5-ші басылым, қайта өңделген) оқулық 978-5-4468-1998-0 2016
41 Шаменкова Т.Ю. Шаштың химиялық бұйралауын орындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1767-2 2017
42 Шеламова Г.М. Іскерлік тілдесу этикеті (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0981-3 2014
43 Щербакова Л.П. Тері және шаш физиологиясының негіздері: Жұмыс дәптері (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0971-4 2014
44 Щербакова Л.П. Шаштаразшылар үшін тазалық сақтау және гигиена (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2127-3 2016
Мейманхана ісі
45 Гончарова Т.А. Мейманхана бизнесі үшін ағылшын тілі = English for the Hotel Industry (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2632-2 2015
Тауартану және тауарлардың сараптамасы
46 Голубкина Т.С. Азық-түлік тауарлардың бөлшек саудасы: Тауартану және технология (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1377-3 2014
47 Гранаткина Н.В. Тауартану және азық-түлік тауарлардың саудасын ұйымдастыру (9-шы басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-2306-2 2015
48 Ильина М.Г. Азық-түліктік емес тауарды тауартану: Практикум (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1371-1 2014
49 Качурина Т.А. Тамақ өнімдерінің тауартануы: Жұмыс дәптері (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0970-7 2014
50 Матюхина З.П. Тамақ өнімдерінің тауартануы (7-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-3304-7 2016
51 Неверов А.Н. Тауартану және азық-түліктік емес тауардың саудасын ұйымдастыру / Неверов А.Н. редакциясымен (12-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2337-6 2015
52 Никифорова Н.С. Азық-түлік тауарларды тауартану: Жұмыс дәптері (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0868-7 2014
53 Никифорова Н.С. Азық-түлік тауарларды тауартану: Практикум (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0071-1 2013
54 Яковенко Н.В. Азық-түліктік емес тауарды тауартану: Жұмыс дәптері (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0692-8 2014
 Жалпы техникалық ғылымдар
55 Адаскин А.М. Материалтану (металл өңдеу) (11-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1362-9 2014
56 Багдасарова Т.А. Рұқсаттар және техникалық өлшемдер: Жұмыс дәптері (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1159-5 2014
57 Багдасарова Т.А. Рұқсаттар және техникалық өлшемдер: зертханалық-практикалық жұмыстар (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2299-7 2015
58 Багдасарова Т.А. Рұқсаттар және техникалық өлшемдер: Бақылау материалдар (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2629-2 2015
59 Бродский А.М. Сызу (металл өңдеу) (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2314-7 2015
60 Бродский А.М. Техникалық графика (металл өңдеу) (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-9230-0 2013
61 Васильева Л.С. Сызу (металл өңдеу): Практикум (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0034-6 2013
62 Вереина Л.И. Техникалық механика (13-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3860-8 2017
63 Ганенко А.П. Дипломдық жұмыстарды, курстық және жазбаша емтихан жұмыстарды дайындау кезінде мәтіндік және графикалық материалдарды рәсімдеу (ЕСКД талаптары) (11-ші басылым, стер.) оқу-әдістемелік құрал 978-5-4468-2441-0 2015
64 Зайцев С.А. Рұқсаттар және техникалық өлшемдер (12-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2639-1 2015
65 Заплатин В.Н. Машина жасау және металл өңдеу материалтану бойынша зертханалық практикум / Заплатин В.Н.редакциясымен (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1180-9 2014
66 Заплатин В.Н. Материалтану бойынша анықтамалық құрал (металл өңдеу) / Заплатин В.Н. редакциясымен (5-ші басылым, қайта өңделген) оқу құралы 978-5-4468-1181-6 2014
67 Заплатин В.Н. Материалтану негіздері (металл өңдеу) / Заплатин В.Н. редакциясымен (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2475-5 2015
68 Опарин И.С. Техникалық механика негіздері (6-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3676-5 2016
69 Опарин И.С. Техникалық механика негіздері: Жұмыс дәптері (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2495-3 2016
70 Павлова А.А. Сызу негіздері (2-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-3677-2 2016
71 Соколова Е.Н. Материалтану (металл өңдеу): Жұмыс дәптері (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3073-2 2016
72 Соколова Е.Н. Материалтану: Бақылау материалдары (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3024-4 2016
Өнеркәсіп және экономика салалары  
Автоматика және басқару. Құрал жасау
Автоматика және басқару
73 Пантелеев В.Н. Өндірісті автоматтандыру негіздері (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3150-0 2016
74 Пантелеев В.Н. Өндірісті автоматтандыру негіздері: Зертханалық жұмыстар (3-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқу құралы 978-5-7695-9459-5 2013
75 Пантелеев В.Н. Өндірісті автоматтандыру негіздері: Бақылау материалдары (3-ші басылым, кайта өңделген және толықтырылған) оқу құралы 978-5-7695-9458-8 2014
76 Пантелеев В.Н. Өндірісті автоматтандыру негіздері: Зертханалық жұмыстарға жұмыс дәптері (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2492-2 2015
Жеңіл өнеркәсіп
Құрастыру мен тоқыма және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы 
77 Гурович К.А. Тігін өндірістің материалтану негіздері (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1518-0 2014
78 Силаева М.А. Жеке тапсырыс бойынша бұйымдарды тігу (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3091-6 2016
Костюм өнері. Дизайн
79 Беляева С.Е. Бейнелеу өнері және көркем жобалау негіздері (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2497-7 2015
80 Федорянич О.И. Кәсіптік және кәсіпкерлік қызметті құқықтық қамтамасыз ету (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1572-2 2015
Металлургия, машина жасау және материал өңдеу
Машина жасау
81 Виноградов В.С. Электр имектеп дәнекерлеу (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2630-8 2015
82 Галушкина В.Н. Дәнекерленген конструкцияларды өндіру технологиясы (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1452-7 2014
83 Гуськова Л.Н. Газбен дәнекерлеуші: Жұмыс дәптері (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2494-6 2015
84 Куликов О.Н. Дәнекерлеу жұмыстарды өндіру кезіндегі еңбекті қорғау (9-шы басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-3017-6 2016
85 Лялякин В.П. Металлдардың балқыма қаптамасы (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2843-2 2016
86 Маслов В.И. Дәнекерлеу жұмыстары (12-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3438-9 2016
87 Овчинников В.В. Бүкіл кеңістік орындарында әр түрлі болат, түрлі-түсті металлдар және олардың қоспалары, шойын бөлшектерді дәнекерлеу және кесу. Практикум (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2650-6 2015
88 Овчинников В.В. Электрмен дәнекерлеу және газбен дәнекерлейтін жұмыстарының технологиясы (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2651-3 2015
89 Овчинников В.В. Газбен дәнекерлеу және металлдарды кесу технологиясы (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2456-4 2015
90 Овчинников В.В. Қол имектеп және плазмалық дәнекерлеу және металлдарды кесу технологиясы (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-7695-9968-2 2013
91 Овчинников В.В. Заманауи дәнекерлеу түрлері (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1433-6 2014
92 Овчинников В.В. Пісірмелі жіктерді ақаулау және дәнекерлеу қосындылардың сапасын бақылау (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-6878-7 2013
93 Овчинников В.В. Бүкіл кеңістік орындарында әр түрлі болат, түрлі-түсті металлдар және олардың қоспалары, шойын бөлшектерді дәнекерлеу және кесу (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3674-1 2016
94 Овчинников В.В. Пісірмелі жіктерді ақаулау және дәнекерлеу қосындылардың сапасын бақылау. Практикум (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-0364-4 2014
95 Овчинников В.В. Дәнекерлеушілер үшін материалтану негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0567-9 2014
96 Овчинников В.В. Дайындық-дәнекерлеу жұмыстары (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1563-0 2015
97 Синилов В.Г. Қорғау, өрт сөндіру және қорғау-өрт сөндіру сигнал беру жүйесі (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1310-0 2014
98 Чернышов Г.Г. Дәнекерлеу ісі: Дәнекерлеу және металлдарды кесу (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2663-6 2015
99 Чернышов Г.Г. Дәнекерлеу және қызулық металлдарды кесу теория негіздері (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0484-9 2013
100 Юхин Н.А. Газбен дәнекерлеуші / Стеклов О.И. редакциясымен (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0395-8 2013
Машина жасау өндірісінінң конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету 
101 Багдасарова Т.А. Жонғыш жұмыстарынынң технологиясы (5-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3295-8 2016
102 Багдасарова Т.А. Фрезер жұмыстарының технологиясы (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3011-4 2016
103 Босинзон М.А. СББ заманауи жүйелері және оларды пайдалану / Черпаков Б.И. редакциясымен (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2397-0 2015
104 Босинзон М.А. Металл кесетін білдектерде әртүрлі түрлер және үлгілер (бұрғылайтын, жонғыш, фрезер, көшірме, буатты және ажарлағыш) бөлшектерді өңдеу (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1560-9 2016
105 Вереина Л.И. Металл кесетін білдектерді жайластыру (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2902-6 2016
106 Вереина Л.И. "Фрезеровші" мамандығы бойынша жұмыстарды орындау. Оқу практикасы бойынша оқу құралы (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-7695-9681-0 2013
107 Зайцев С.А. Бақылау-өлшеу аспаптары және құрал-саймандар (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2862-3 2016
108 Куликов О.Н. Металл өңдеү өнеркәсіпте еңбекті қорғау (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2402-1 2015
109 Покровский Б.С. Слесарлық-құрастыру жұмыстары (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2014-6 2015
110 Покровский Б.С. Механика құрастыратын жұмыстарының  дәнекерлеушілерді  өндірістік оқыту (3-ші басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-3019-0 2016
111 Покровский Б.С. Слесарлық және құрастырма жұмыстарының негіздері (9-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3899-8 2017
112 Покровский Б.С. Механика құрастырма жұмыстары слесарьдің анықтамалығы (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-7695-4966-3 2013
113 Покровский Б.С. Слесарлық-құрастыру жұмыстары: Жұмыс дәптері (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3020-6 2016
114 Покровский Б.С. Слесарлық ісінің негіздері: Жұмыс дәптері (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1458-9 2014
115 Холодкова А.Г. Металл өңдеу және металл кесу білдектерде жұмыстар технологиясының жалпы негіздері (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2661-2 2015
Мұнай және газ өнеркәсібі. Тау-кен ісі
116 Замышляев В.Ф. Бульдозерге қызмет көрсету және пайдалану (2-ші басылым., стер.) оқулық 978-5-4468-0508-2 2014
117 Кадырбекова Ю.Д. Мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің барлық әдістердің технологиялық үрдісті жүргізу  (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1420-6 2015
Ас өндіру және қоғамдық тамақтандыру. Сауда
Ас өндіру және қоғамдық тамақтандыру.
118 Андросов В.П. "Аспазшы" мамандығына өндірістік оқыту: 4 б.Б. 1 (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1154-0 2014
119 Андросов В.П. "Аспазшы" мамандығына өндірістік оқыту: 4 б.Б. 4 (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1156-4 2014
120 Андросов В.П. "Аспазшы" мамандығына өндірістік оқыту: 4 б.Б. 2 (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1211-0 2014
121 Андросов В.П. "Аспазшы" мамандығына өндірістік оқыту: 4 б.Б. 3 (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1155-7 2014
122 Андросов В.П. "Кондитер" мамандығына өндірістік оқыту: 2 б.Б. 1 (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1272-1 2016
123 Андросов В.П. "Кондитер" мамандығына өндірістік оқыту: 2 б.Б. 2 (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1273-8 2016
124 Анфимова Н.А. Аспаздық (11-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3305-4 2016
125 Ботов М.И. Сауда және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының жылулық және механикалық жабдықтар (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-0844-1 2014
126 Бурашников Ю.М. Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтандыру және саудада еңбекті қорғау (9-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1164-9 2014
127 Бутейкис Н.Г. Ұн қосылған кондитер бұйымдарын даярлау технологиясы (14-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3033-6 2016
128 Дубровская Н.И. Аспаздық: Зертханалық практикум (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1073-4 2014
129 Дубровская Н.И. Ұн қосылған кондитер бұйымдарын даярлау технологиясы: Жұмыс дәптері: 2 б. Б. 1 (4-ші басылым, испр.) оқу құралы 978-5-4468-0973-8 2014
130 Дубровская Н.И. Ұн қосылған кондитер бұйымдарын даярлау технологиясы: Жұмыс дәптері: 2 б. Б. 2 (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2906-4 2016
131 Дубровская Н.И. Сорпаларды және тұздықтарды дайындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0310-1 2015
132 Дубровская Н.И. Сорпаларды және тұздықтарды дайындау. Практикум (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2387-1 2015
133 Елхина В.Д. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының механикалық жабдықтар: Анықтамалық (4-ші басылым, толықтырылған) оқу құралы 978-5-4468-0834-2 2014
134 Ермилова С.В. Нан-тоқаш, ұннан жасалған және кондитерлік өнімдерін дайындау (2-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-3044-2 2016
135 Золин В.П. Қоғамдық тамақтандыру өнеркәсіптерінің технологиялық жабдықтары (13-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2857-9 2016
136 Иванова И.Н. Сурет салу және мүсіндеу (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1208-0 2014
137 Качурина Т.А. Аспаздық: Жұмыс дәптері (9-шы басылым., стер.) оқу құралы 978-5-4468-0975-2 2014
138 Качурина Т.А. Аспаздық (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0199-2 2013
139 Качурина Т.А. "Аспазшы" мамандығы бойынша бақылау материалдары (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1057-4 2014
140 Качурина Т.А. Тамақ, санитария және гигена физиологиясының негіздері: Жұмыс дәптері (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3050-3 2016
141 Качурина Т.А. Балықтан тамақтарды дайындау. Практикум (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2385-7 2015
142 Качурина Т.А. Балықтан тамақтарды дайындау (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3149-4 2016
143 Козлова С.Н. Тамақтардың аспаздық мінездемесі (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-9745-9 2013
144 Лутошкина Г.Г. Жұмыс орынның техникалық жабдықтандыруы және ұйымдастырылуы (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2583-7 2016
145 Мармузова Л.В. Тамақ өнеркәсібінде микробиология, санитария және гигиена негіздері (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0602-7 2014
146 Мармузова Л.В. Нана пісіру өндірісінің технологиясы: Шикізат және материалдар (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1191-5 2015
147 Матюхина З.П. Тамақтанудың микробиология, гигиена және санитария физиологиясының негіздері (9-шы, түзетілген) оқулық 978-5-4468-3300-9 2016
148 Потапова И.И. Калькуляция және есеп (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1403-9 2014
149 Потапова И.И. Калькуляция және есеп: Жұмыс дәптері (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0938-7 2014
150 Самородова И.П. Еттен және үй құсынан тамақтарды дайындау (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3148-7 2016
151 Семиряжко Т.Г. Аспаздық: Бақылау материалдары (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0976-9 2014
152 Семичева Г.П. Суық және жеңіл тамақтарды дайындау және безендіру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2591-2 2017
153 Синицына А.В. Тәтті тамақтарды және сусындарды дайындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2855-5 2016
154 Соколова Е.И. Көкөністерден және саңырауқұлақтардан тамақтарды дайындау (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2826-5 2016
155 Татарская Л.Л. Аспазшылар және кондитерлер үшін зертханалық-практикалық жұмыстар (11-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2338-3 2015
156 Усов В.В. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру (12-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0842-7 2014
157 Харченко Н.Э. Тамақтарды дайындау технологиясы: Практикум (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1078-9 2014
158 Харченко Н.Э. Тамақтар және аспаздық өнімдерінің рецепттер жинағы (10-шы басылым) оқу құралы 978-5-4468-3916-2 2017
159 Чуканова Н.В. "Аспазшы" мамандығына өндірістік оқыту:Жұмыс дәптері: 4 б.Б. 1 (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3026-8 2016
160 Чуканова Н.В. "Аспазшы" мамандығына өндірістік оқыту: Жұмыс дәптері: 4 б.Б. 2  (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3027-5 2016
161 Чуканова Н.В. "Аспазшы" мамандығына өндірістік оқыту: Жұмыс дәптері: 4 б.Б. 4  (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3029-9 2016
162 Чуканова Н.В. "Аспазшы" мамандығына өндірістік оқыту: Жұмыс дәптері: 4 б.Б. 3 (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3028-2 2016
163 Шатун Л.Г. Аспаздық (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1210-3 2014
164 Шитякова Т.Ю. Тамақтарды және гарнирлерді жармалардан, бұршақтан және макарон өнімдерінен, жұмыртқалардан, ірімшіктен, қамырдан дайындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1586-9 2016
Сауда
165 Абоимова Н.Э. Бөлшек саудасын ұйымдастыру және технологиясы (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-6982-1 2013
166 Измайлова С.С. Саудалық есептеп шығару: Жұмыс дәптері (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1183-0 2014
167 Костерина Н.В. Сауда кәсіпорындарды жабдықтау: Практикум (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1349-0 2014
168 Леонова И.Б. Сауда кәсіпорындарында санитария және гигиена (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-9679-7 2013
169 Морозова М.А. Сатып алушылармен есеп айырысу және бақылау-кассалық техникасында жұмыс жасау (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2453-3 2015
170 Никитченко Л.И. Бақылау-кассалық машиналар (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0977-6 2014
171 Никитченко Л.И. Сауда кәсіпорындарының жабдықтары: Жұмыс дәптері (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0969-1 2014
172 Парфентьева Т.Р. Сауда кәсіпорындарының жабдықтары (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0852-6 2014
173 Яковенко Н.В. Сауда залының кассирі (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0654-6 2014
Ауыл шаруашылығы 
174 Верещагин Н.И. Өсімдік шаруашылығында механикаландырылған жұмыстарын ұйымдастыру және технологиясы (10-шы басылым) оқу құралы 978-5-4468-3432-7 2016
175 Гладов Г.И. Тракторлар: Құрылысы және техникалық қызмет көрсету (8-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3656-7 2016
176 Гриценко В.В. Ауыл шаруашылық дақылдарының аурулары және егіннің жаулары / Стройков Ю.М. редакциясымен (4-ші басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-1173-1 2015
177 Гусаков Ф.А. Өсімдік шаруашылығында механикаландырылған жұмыстарын ұйымдастыру және технологиясы: Практикум (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2634-6 2015
178 Иванова Н.А. Ауыл шаруашылық мекенжайында мүлікті оперативті есептеу, қаржы және шаруашылық операцияларды жүргізу (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3324-5 2016
179 Купреенко А.И. Мал шаруашылығы кешендерінде және механикаландырылған фермаларда  механикаландырылған жұмыстарды орындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2778-7 2016
180 Ламака Ф.И. Жүк автомобильдерінің құрылысы бойынша зертханалық-практикалық жұмыстар (9-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1360-5 2014
181 Манько О.М. Табиғат пайдаланудың экологиялық негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1558-6 2015
182 Родичев В.А. Тракторлар (14-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3444-0 2016
183 Устинов А.Н. Ауыл шаруашылық машиналар (14-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3267-5 2016
184 Федотова Н.В. Ауылдық мекенжайында өсімдік шаруашылық өнімдерді өндіру, сақтау және қайта өндеу (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1049-9 2016
185 Шевцов В.Г. "В" категориялы тракторшы (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-7695-5931-0 2013
Құрылыс және архитектура
Құрылыс
186 Алимов Л.А. Бетон жұмыстарының технологиясы (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1466-4 2015
187 Гудков Ю.И. Жүк көтергіш крандарының құрылысы және пайдалану (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-5694-4 2013
188 Гусарова Е.А. Құрылыс сызу негіздері (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3041-1 2016
189 Завражин Н.Н. Құрылыс әрлеу жұмыстар технологиясы (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2887-6 2016
190 Ивилян И.А. Балташылық, шыны және паркет жұмыстарының технологиясы: Практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2640-7 2015
191 Куликов О.Н. Құрылыстағы еңбекті қорғау (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1391-9 2014
192 Лукин А.А. Тас жұмыстарының технологиясы (4-ші басылым стер.) оқу құралы 978-5-4468-0733-8 2014
193 Овчинников В.В. Дәнекерлеу жұмыстарды қол электр-доғалы пісіру орындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1473-2 2015
194 Парикова Е.В. Материалтану (құрғақ құрылыс) (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2341-3 2015
195 Петрова И.В. Әрлеу құрылыс жұмыстарының жалпы технологиясы (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2399-4 2015
196 Полосин М.Д. Жол және құрылыс машиналардың техникалық қызмет көрсету жүзеге асыру  (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2518-9 2016
197 Смирнов В.А. Материалтану негіздері. Әрлеу жұмыстары (5-ші басылым, қайта өнделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2375-8 2016
198 Степанов Б.А. Ағаш ұсталық, балташылық, шыны және паркет жұмыстарының технологиясы (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0670-6 2014
199 Сулейманов М.К. Жүк ілдіру жұмыстарын орындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1336-0 2015
200 Черноус Г.Г. Әрлендіру жұмыстары (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2025-2 2015
201 Черноус Г.Г. "Қаптаушы-тасшы" мамандығы бойынша өндірістік оқыту (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-9652-0 2013
202 Черноус Г.Г. Сылақ жұмыстарының технологиясы (5-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3918-6 2017
203 Черноус Г.Г. Плиткалармен және тақталармен әрлеу жұмыстарды орындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1577-7 2015
Көлік құралдары
Автомобиль көлігі
204 Гибовский Г.Б. Автокөлікке қызмет көрсету және жөндеу. Кәсіптік модульді оқыту бойынша әдістемелік құрал / Митронин В.П. редакциясымен (1-ші басылым) оқытушылар үшін әдістемелік құрал 978-5-4468-0763-5 2015
205 Гладов Г.И. Автокөліктер құрылысы (5-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3658-1 2016
206 Графкина М.В. Экология және автокөлік (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0040-7 2013
207 Кланица В.С. Автокөлікте еңбекті сақтау (7-ші басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-2877-7 2016
208 Кузнецов А.С. Автокөліктерді жөндеуші слесарь (моторшы) (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2312-3 2015
209 Кузнецов А.С. Автокөлікті жөндеу және техникалық қызмет көрсету: 2 б. Б. 1 (4-ші басылым, түзетілген) оқұлық 978-5-4468-3055-8 2016
210 Кузнецов А.С. Автокөлікті жөндеу және техникалық қызмет көрсету: 2 б. Б. 2 (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3056-5 2016
211 Митронин В.П. "Автокөліктің құрылысы" пәні бойынша бақылау материалдары (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0954-7 2014
212 Нерсесян В.И. Автокөлік құрылысы: зертханалық-практикалық жұмыстар (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3065-7 2016
213 Нерсесян В.И. "Автомеханик" мамандығы бойынша өндірістік оқыту (5-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3891-2 2017
214 Родичев В.А. Жук автокөліктері (11-ші басылым,түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-0854-0 2014
215 Секирников В.Е. Автокөлік кәсіпорындарында еңбекті қорғау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1111-3 2015
216 Селифонов В.В. Жүк автокөліктердің құрылысы және техникалық қызмет көрсету (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0478-8 2014
217 Федосенко В.В. Жүктерді және жолаушыларды тасымалдау. Кәсіптік модульді оқыту бойынша әдістемелік құрал / Митронин В.П. редакциясымен (1-ші басылым) оқытушылар үшін әдістемелік құрал  978-5-7695-9596-7 2014
218 Финогенова Т.Г. Автокөлікті пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу: Бақылау материалдары (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0055-1 2013
219 Шестопалов С.К. Автокөлікті қауіпсіз және үнемді жүргізу (11-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1350-6 2014
Теміржол көлігі
220 Афонин Г.С. Жылжымалы құраманың тежегіштік жабдықтардың құрылысы және пайдалану (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0831-1 2014
221 Васильев Н.Е. Локомотивтің техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Электровоздың ВЛ10, ВЛ10у сериялары  (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-7165-7 2015
222 Грищенко А.В. Электровоздардың және электр пойыздардың құрылысы және жөндеу / Грищенко А.В. редакциясымен (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1298-1 2014
223 Собенин Л.А. Тепловоздардың құрылысы және жөндеу (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1085-7 2014
Көліктің басқа түрлері
224 Олейников В.П. Автокөлік кранының жүргізушісі (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0413-9 2013
Электронды техника, радиотехника және байланыс
Радиотехника
225 Журавлева Л.В. Электроматериалтану (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1179-3 2014
226 Журавлева Л.В. Радиоэлектроника негіздері (5-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1465-7 2015
227 Петров В.П. Күрделі және орта күрделілік түйіндерді, блоктарды, радиоэлектрондық аппартура аспаптарды, желілік байланыс аспаптарды, импульсті және есептеуіш түйін элементтерді  монтаждау және құрастыру орындау. Практикум оқу құралы 978-5-4468-2392-5 2015
228 Петров В.П. Жинастырылған түйіндерді,  блоктарды, радиоэлектрондық аппартура аспаптарды, желілік байланыс аспаптарды, импульсті және есептеуіш түйін элементтерді  еңбекке қабілеттілікті реттеу, диагностика жүргізу және мониторинг. оқулық 978-5-4468-1026-0 2015
229 Петров В.П. Жинастырылған түйіндерді,  блоктарды, радиоэлектрондық аппартура аспаптарды, желілік байланыс аспаптарды, импульсті және есептеуіш түйін элементтерді  еңбекке қабілеттілікті реттеу, диагностика жүргізу және мониторинг. Практикум оқу құралы 978-5-4468-1549-4 2016
230 Скопцова Н.И. Электрматериалтану негіздері. Практикум (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-0987-5 2016
231 Ярочкина Г.В. Электрматериалтану негіздері. Жұмыс дәптері (2-ші басылым, қайта өнделген) оқу құралы 978-5-7695-8539-5 2014
Телебайланыс
232 Петров В.П. Күрделі және орта күрделілік түйіндерді, блоктарды, радиоэлектрондық аппартура аспаптарды, желілік байланыс аспаптарды, импульсті және есептеуіш түйін элементтерді  монтаждау және құрастыру орындау. (2-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2476-2 2015
Электротехника
233 Бутырин П.А. Электротехника / Бутырин П.А. редакциясымен (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2309-3 2015
234 Москаленко В.В. Электромонтердің анықтамалығы (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1193-9 2014
235 Нестеренко В.М. Электрмонтаждау жұмыстарының технологиясы (13-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3441-9 2016
236 Прошин В.М. Электротехника бойынша зертханалық-практикалық жұмыстар (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1202-8 2014
237 Прошин В.М. Электротехника бойынша зертханалық-практикалық жұмыстарға арналған жұмыс дәптері (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3068-8 2016
238 Прошин В.М. Электротехника (6-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3903-2 2017
239 Прошин В.М. Электротехника бойынша есептер жинағы (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1236-3 2015
240 Прошин В.М. Электротехникалық мамандықтар үшін электротехника: Жұмыс дәптері (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2922-4 2016
241 Прошин В.М. Электротехникалық емес мамандықтар үшін электротехника (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0540-2 2014
242 Сибикин Ю.Д. Электр жабдықтардың және өндірістік кәсіпорындар желілерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету: 2 к. К. 1 (10-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3447-1 2016
243 Сибикин Ю.Д. Өндірістік кәсіпорындарының электр қондырғыларды пайдалану кезінде электр қауіпсіздігі (9-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1394-0 2014
244 Сибикин Ю.Д. Электрмонтаждаушының анықтамалығы (5-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқу құралы 978-5-7695-9768-8 2013
245 Сибикин Ю.Д. Электр жабдықтардың және өндірістік кәсіпорындар желілерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету: 2 к. К. 2 (10-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3448-8 2016
246 Сидорова Л.Г. Өнеркәсіптік ұйымдарының  жабдықтардың түйіндерді және механизмдерді, агрегаттарды, машиналарды, білдектерді және басқа да электр жабдықтарды құрастыру, монтаждау, реттеу және жөндеу (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2036-8 2016
247 Ярочкина Г.В. Электротехника: Жұмыс дәптері (12-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2858-6 2016
248 Ярочкина Г.В. Электротехника негіздері (4-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3452-5 2016
249 Ярочкина Г.В. Электротехника бойынша бақылау материалдары (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3087-9 2016
Энергетика
Жылу энергетикасы
250 Соколов Б.А. Жылу энергетикасының негіздері: Жылу техникалық бақылау және  қазандар автоматикасы (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-6867-1 2013
Гуманитарлық ғылымдар
 Психология
 Еңбек психологиясы
251 Шеламова Г.М. Іскерлік қатынастар этикеті (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0966-0 2014
Тарих. Тарихи ғылымдар. Құжаттану және мұрағаттану
Математика. Информатика. Ақпараттық технологиялар
Информатика. Ақпараттық технологиялар
252 Киселев С.В. Веб-дизайн (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2493-9 2015
253 Киселев С.В. Flash-технологиялар (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2491-5 2015
254 Киселев С.В. Желілік технологиялар негіздері (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3014-5 2016
255 Киселев С.В. Мультимедиа құралдары (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3051-0 2016
256 Киселев С.В. Дербес компьютердің аппараттық құралдары (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0014-8 2013
257 Киселев С.В. Операциялық жүйелер (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2525-7 2015
Қызмет көрсету саласы
Сервис
258 Пакина Е.П. Визаж негіздері (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2725-1 2016
259 Панина Н.И. Шашатараз ісінің негіздері (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0964-6 2014
260 Панина Н.И. Әмбебап-шаштаразшы (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1264-6 2015
Жалпы техникалық ғылымдар
261 Вереина Л.И. Техникалық механиканың негіздері (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2880-7 2016
262 Зайцев С.А. Рұқсаттар және қонулар (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2490-8 2015
263 Феофанов А.Н. Жұмыс сызбаларды оқу (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2300-0 2015
Металлургия, машина жасау и материал өңдеу
Машина жасау
264 Овчинников В.В. Автоматикалық және жарты автоматикалық машиналардағы электр дәнекерлеуші (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0741-3 2014
265 Овчинников В.В. Дәнекерленген қоспалардың кемшіліктері (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0626-3 2014
266 Овчинников В.В. Дәнекерлеуші жұмыстарды өндіру кезінде еңбекті қорғау (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0283-8 2013
Машина жасау өндірісінің құрастырымдық технологиялық қамтамасыз ету
267 Багдасарова Т.А. Металлдарды кесу негіздері (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3032-9 2016
268 Багдасарова Т.А. Металл жонушы: Өңдеу технологиясы (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-9736-7 2013
269 Покровский Б.С. Слесірлік ісінің жалпы курсы (9-шы басылым) оқу құралы 978-5-4468-3898-1 2017
Ас өндірісі және қоғамдық тамақтандыру. Сауда
Ас өндірісі және қоғамдық тамақтандыру
270 Ермилова С.В. Ашытқан қамырдан жасалған ұнды кондитер бұйымдары (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1177-9 2014
271 Ермилова С.В. Торттар, тәтті нандар және десерттер (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0866-3 2014
272 Лутошкина Г.Г. Қоғамдық тамақтандыру гигиенасы және санитария (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1268-4 2015
273 Лутошкина Г.Г. Тамақтанудың физиология негіздері (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1267-7 2015
274 Лутошкина Г.Г. Қоғамдық тамақтандыру өнеркәсіптерінің тоңазытқыш жабдықтары (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1266-0 2016
275 Потапова И.И. Ірімшіктен және жұмыртқалардан жасалған тағамдар. Тәтті тағамдар және сусындар (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2879-1 2016
276 Потапова И.И. Қамырдан жасалған өнімдер (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1105-2 2014
277 Шеламова Г.М. Кәсіптік қызметтің психологиясы және этикасы (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0968-4 2014
Сауда
278 Горохова С.С. Микробиология, өндірістік санитария және гигиена негіздері (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3013-8 2016
279 Косарева Г.С. Сауда залының кассир-бақылаушы (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0965-3 2014
Ауыл шаруашылығы
280 Родичев В.А. "С" категориялы тракторшы  (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0871-7 2014
Құрылыс және архитектура
Құрылыс
281 Куприянова Г.В. Тасшы (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1188-5 2014
Көлік құралдары
Автомобиль көлігі
282 Доронкин В.Г. Автокөлік электр жабдықтарды жөндеу (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0087-2 2013
283 Доронкин В.Г. Шина жөндеу (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-9792-3 2013
284 Кузнецов А.С. Ішкі жану қозғалтқыштың құрылысы және жұмысы (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0048-3 2013
285 Кузнецов А.С. Ішкі жану қозғалтқышты жөндеу (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-6899-2 2013
286 Кузнецов А.С. Ішкі жану қозғалтқышты техникалық қамтамасыз ету және диагностика (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0044-5 2013
287 Кузнецов А.С. Бензин қозғалтқышы отындық жүйесінің құрылысы және жұмысы  (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-8973-7 2013
Көліктің басқа түрлері
288 Марин А.Г. Мұнаралы кранның жүргізушісі (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0691-1 2014
289 Ронинсон Э.Г. Бульдозер жүргізушісі (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0740-6 2014
290 Сапоненко У.И. Бір ожаулы экскаватордың жүргізушісі (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1106-9 2014
Орта кәсіптік білім беру мамандықтары
Гуманитарлық ғылымдар
291 Усов В.В. Іс этикеті (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-9780-0 2013
Филология. Шет тілдері
Ағылшын тілі
292 Голубев А.П. Ағылшын тілі (15-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3864-6 2017
293 Голубев А.П. "Туризм" мамандығы үшін ағылшын тілі = English for Students in Tourism Management (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3037-4 2016
294 Голубев А.П. Техникалық мамандықтар үшін ағылшын тілі = English for Technical Colleges (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3660-4 2016
295 Колесникова Н.Н. Менеджерлер үшін ағылшын тілі = English for Managers (9-шы басылым, стер.) оқулық (ағылшын тілінде) 978-5-4468-0453-5 2014
296 Лупанова Е.М. "Шаштараз өнері" мамандығы үшін ағылшын тілі = English for Hairstylists (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1190-8 2014
297 Марковина И.Ю. Медициналық мектептер және колледждер үшін ағылшын тілі = English for Medical Secondary Schools and Colleges (7-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3669-7 2016
298 Щербакова Н.И. Қоғамдық тамақтандыру саласы үшін ағылшан тілі = English for Cooking and Catering (11-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3285-9 2016
299 Артемов В.В. Тарих (ОКБ барлық мамандықтары үшін) (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2930-9 2016
300 Бурова Е.М. Ұйымның құжаттары бойынша мұрағаттық және анықтамалық-ақпараттық жұмысты ұйымдастыру: 2 б. Б. 1 (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2053-5 2016
301 Бурова Е.М. Ұйымның құжаттары бойынша мұрағаттық және анықтамалық-ақпараттық жұмысты ұйымдастыру: 2 б. Б. 2 (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2054-2 2016
302 Галахов В.В. Хатшылық қызмет көрсету ұйымдастыру (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2432-8 2015
303 Малышева Е.П. Кәсіптік қызметтің құқықтық қамтамасыз ету: 2 б. Б. 1 (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1462-6 2015
304 Малышева Е.П. Кәсіптік қызметтің құқықтық қамтамасыз ету: 2 б. Б. 2 (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1464-0 2015
305 Пшенко А.В. Басқарманың ақпараттық қамтамасыз ету (14-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2278-2 2015
306 Пшенко А.В. Басқарманың ақпараттық қамтамасыз ету: Практикум (7-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3259-0 2016
307 Румынина Л.А. Басқарманың ақпараттық қамтамасыз ету (12-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1533-3 2014
308 Горелов А.А. Философия негіздері (17-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3433-4 2016
309 Демидов Н.М. Социологии және саясаттану негіздері (13-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2401-4 2015
310 Павлов И.В. Жарнама видеосының техникасы және технологиясы (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0348-4 2014
311 Сухов В.Д. Жарнама өнімді дайындау үрдісін ұйымдастыру және басқару (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0350-7 2014
312 Хапенков В.Н. Жарнамалық қызметтің негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0631-7 2014
Әлеуметтік жұмыс
313 Астэр И.В. Өмірдегі қиын жағдайда болған қауіп-қатер тобының тұлғалармен әлеуметтік жұмыс (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2575-2 2016
314 Медведева Г.П. Іскерлік мәдениет (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0621-8 2014
315 Платонова Н.М. Әлеуметтік жұмысының теориясы және әдістемесі (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0689-8 2014
316 Тюрина Э.И. Отбасымен және балалармен әлеуметтік жұмыс (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2438-0 2015
317 Галаганов В.П. Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы (9-шы басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1995-9 2016
318 Галаганов В.П. Әлеуметтік қамтамасыз ету органдарының жұмысын ұйымдастыру (7-ші басылым, қайта өңделген) оқулық 978-5-4468-1994-2 2015
319 Галаганов В.П. Сақтандыру ісі (8-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1999-7 2015
320 Галаганов В.П. Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы: Практикум (4-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқу құралы 978-5-4468-3036-7 2016
321 Гомола А.И. Азаматтық құқық (13-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3293-4 2016
322 Гомола А.И. Отбасылық құқық (11-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2515-8 2015
323 Казанцев С.Я. Қылмыстық құқық (5-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1357-5 2015
324 Казанцев С.Я. Экологиялық құқық / Казанцев С.Я. редакциясымен (5-ші басылым, қайта өңделген) оқулық 978-5-4468-1118-2 2014
325 Казанцев С.Я. Қылмыс процесі / Казанцев С.Я. редакциясымен (2-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-3198-2 2016
326 Мальцев В.А. Қаржы құқығы (8-ші басылым, қайта өңделген) оқулық 978-5-4468-3062-6 2016
327 Румынина В.В. Кәсіптік қызметтің құқықтық қамтамасыз ету (11-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-2764-0 2016
328 Федорянич О.И. Коммерция және сауда саласында кәсіптік қызметтің құқықтық қамтамасыз ету (2-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-1358-2 2014
329 Харитонова С.В. Еңбек құқығы (4-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-3080-0 2016
Білім және педагогика
Педагогика
Жалпы педагогика
330 Бережнова Е.В. Оқу-зерттеу қызметінің негіздері (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2277-5 2015
331 Виноградова Н.А. Студенттің ғылыми оқу-зерттеу жұмысы: Баяндаманың, рефераттың, курстық және бітіруші квалификация жұмысының жазылу және рәсімдеу технологиясы (12-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3294-1 2016
332 Гуслова М.Н. Инновациялық педагогикалық технологиялары (6-шы басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2033-7 2016
333 Куприянов Б.В. Ойын-сауық шараларды ұйымдастыру (3-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3888-2 2017
334 Пастухова И.П. Студенттердің оқу-зерттеу қызметінің негіздері (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0743-7 2014
335 Сластенин В.А. Педагогика (ОКБ үшін) (8-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1997-3 2016
336 Якушева С.Д. Педагогикалық шеберлік негіздері (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0213-5 2013
Мектепке дейінгі педагогика
337 Гончарова О.В. Музыкалық тәрбиесінің теориясы және әдістемесі (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3151-7 2016
338 Козлова С.А. Мектепке дейінгі педагогика (15-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқу құралы 978-5-4468-0528-0 2015
339 Козлова С.А. Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек қызметің ұйымдастырудың теоретикалық және әдістемелік негіздері (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3436-5 2016
340 Николаева С.Н. Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық білімінің теориясы және әдістемесі (9-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3152-4 2016
341 Погодина С.В. Мектеп жасына дейінгі балалардың нәтижелі қызмет түрлерін ұйымдастырудың теоретикалық және әдістемелік негіздері (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3154-8 2016
342 Филиппова С.О. Жас шақ және мектепке дейінгі жас балаларының дене тәрбиесі дамуының теоретикалық және әдістемелік негіздері / Филиппова С.О. редакциясымен (7-ші басылым, толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1747-4 2015
343 Филиппова С.О. Жас шақ және мектепке дейінгі жас балаларының дене тәрбиесі дамуының теоретикалық және әдістемелік негіздері. Практикум / Филиппова С.О. редакциясымен (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1431-2 2014
Педагогика және психология
344 Панфилова А.П. Тілдесу психологиясы (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0861-8 2014
Бастауыш білім педагогикасы
345 Антонова Е.С. Орыс тілін оқыту әдістемесі (бастауыш сыныптар) (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2274-4 2015
346 Калинченко А.В. Математиканы бастапқы курсты оқыту әдістемесі (4-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3320-7 2017
347 Сергеева В.П. Тәрбие жұмысы әдістемесі / Сергеева В.П. редакциясымен (6-шы басылым, толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1513-5 2015
348 Сергеева В.П. Бастауыш сыныптарда оқытуды ұйымдастырудың теоретикалық негіздері. Педагогикалық технологиялар / Сергеева В.П. редакциясымен (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0686-7 2014
349 Сергеева В.П. Отбасылық тәрбие негіздері / Сергеева В.П. редакциясымен (4-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1514-2 2015
350 Сергеева В.П. Сынып нұсқаулығы (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3156-2 2016
351 Сковородкина И.З. Кіші мектеп жастағы балаларды тәрбиелеу теориясы және әдістемесі (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2482-3 2015
352 Стойлова Л.П. Математиканың бастапқы курстың теоретикалық негіздері (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2270-6 2015
353 Торочкова Т.Ю. Кіші мектеп жастағы балаларының дене тәрбиелеу теориясы және әдістемесі практикуммен бірге (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3153-1 2016
Біліммен басқару
354 Кузибецкий А.Н. Білім ұйымдарында кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету (5-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0530-3 2014
Физика-математикалық білім беру
      Информатика        
355 Ситников А.В. Қоректендіру көздерінің электротехникалық негіздері / Енин В.Н. редакциясымен (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-4610-5 2014
Технологиялық білім беру
Кәсіптік білім беру (сала бойынша)
356 Кругликов Г.И. Кәсіптік оқыту шеберінің үстел ойыны (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0985-1 2014
357 Кругликов Г.И. Кәсіптік оқыту шеберінің оқу жұмысы (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3054-1 2016
358 Кругликов Г.И. Кәсіптік оқыту шеберінің әдістемелік жұмысы (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3053-4 2016
Көркем білім беру
Бейнелеу өнері
359 Емохонова Л.Г. Әлемдік көркем мәдениеті (11-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2223-2 2015
Жаратылыстану ғылымдары
Экология
360 Константинов В.М. Табиғатты пайдалану экологиялық негіздері (16-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3140-1 2016
361 Щербакова Г.С. Ұйымдарда өндірістік экологиялық бақылау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0919-6 2015
Химия
362 Белик В.В. Физикалық және коллоидтық химия (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2311-6 2015
363 Захарова Т.Н. Органикалық химия (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1402-2 2014
364 Ищенко А.А. Аналитикалық химия (12-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3882-0 2017
Математика. Информатика. Ақпараттық технологиялар
Математика
365 Виноградов Ю.Н. Математика және информатика (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1243-1 2015
366 Григорьев В.П. Жоғарғы математика элементтері (11-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2032-0 2016
367 Григорьев В.П. Жоғарғы математика бойынша есептер жинағы (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3039-8 2016
368 Григорьев В.П. Математика (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1490-9 2016
369 Григорьев С.Г. Математика (12-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3662-8 2016
370 Спирина М.С. Дискреттік математика (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2130-3 2015
371 Спирина М.С. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2883-8 2016
372 Спирина М.С. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика: Есептер жинағы (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2903-3 2016
Информатика. Ақпараттық технологиялар
373 Баранчиков А.И. Желілік басқаруды ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2343-7 2016
374 Батаев А.В. Операциялық жүйелер және орта (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0562-4 2014
375 Гохберг Г.С. Ақпараттық технологиялар (9-шы басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0766-6 2014
376 Гребенюк Е.И. Техникалық ақпараттандыру құралдары (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3038-1 2016
377 Зверева В.П. Салалық ақпаратты өңдеу (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2576-9 2016
378 Игошин В.И. Математикалық логика элементтері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2579-0 2016
379 Кистрин А.В. Сандық құрылғыларды жобалау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2520-2 2016
380 Костров Б.В. Деректерді табыстау физикалық деңгейдің технологиялары (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2582-0 2016
381 Лавровская О.Б. Ақпараттандырудың техникалық құралдары: Практикум (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2928-6 2016
382 Мезенцев К.Н. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0710-9 2014
383 Михеева Е.В. Кәсіптік қызметте ақпараттық технологиялар (14-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2647-6 2016
384 Михеева Е.В. Кәсіптік қызметте ақпараттық технологиялар бойынша практикум (15-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2410-6 2015
385 Михеева Е.В. Информатика бойынша практикум (14-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-3261-3 2016
386 Михеева Е.В. Информатика (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3145-6 2016
387 Михеева Е.В. Кәсіптік қызметте ақпараттық технологиялар. Техникалық мамандықтар (3-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3306-1 2016
388 Назаров А.В. Желілік инфрақұрылым нысандарды пайдалану / Назаров А.В. редакциясымен (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0347-7 2014
389 Овечкин Г.В. Компьютерлік модельдеу (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1492-3 2015
390 Рудаков А.В. Бағдарламалық өнімдерді өңдеу технологиясы (10-шы басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2655-1 2016
391 Рудаков А.В. Бағдарламалық өнімдерді өңдеу технологиясы: Практикум (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1197-7 2014
392 Семакин И.Г. Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3155-5 2016
393 Семакин И.Г. Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері. Практикум (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2935-4 2016
394 Семакин И.Г. Бағдарламалау және деректер қоры негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0755-0 2014
395 Сенкевич А.В. ЭЕМ архитектурасы және есептеуіш жүйелері (3-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3299-6 2016
396 Федорова Г.Н. Ақпараттық жүйелер (5-ші басылым, қайта өңделген) оқулық 978-5-4468-2907-1 2016
397 Федорова Г.Н. Дерекқорларды жобалау негіздері (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3076-3 2016
398 Федорова Г.Н. Компьютерлік жүйелер үшін бағдарламалық қамтамасыз ету бағдарламалық модульдерді өңдеу (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1585-2 2016
399 Федорова Г.Н. Дерекқорларды өңдеу және басқару (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1584-5 2015
400 Федорова Г.Н. Бағдарламалық модульдерді интеграциялауға қатысу (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-2374-1 2016
401 Фуфаев Д.Э. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді өңдеу және пайдалану (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2900-2 2016
402 Фуфаев Э.В. Қолданбалы бағдармалардың пакеті (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1195-3 2014
403 Фуфаев Э.В. Дерекқорлар (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2436-6 2015
404 Фуфаев Э.В. Алыстағы дерекқорларды өңдеу және пайдалану (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0467-2 2014
405 Шишмарёв В.Ю. Метрология, стандарттау, сертификаттау және техникалық реттеу (6-шы басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-3085-5 2016
Ақпараттық қауіпсіздік
406 Бубнов А.А. Ақпараттық қауіпсіздіктің негіздері (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2940-8 2016
407 Костров Б.В. Желілер және ақпаратты табыстау жүйелері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1770-2 2016
408 Мельников В.П. Ақпараттық қауіпсіздік / Клейменов С.А. редакциясымен (8-ші басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-7695-9954-5 2013
Тіршілік қауіпсіздігі. Табиғат құрылысы және қоршаған ортаны қорғау
409 Арустамов Э.А. Тіршілік қауіпсіздігі (15-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3650-5 2016
410 Сапронов Ю.Г. Тіршілік қауіпсіздігі (5-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3910-0 2017
Анатомия және физиология
411 Гайворонский И.В. Адамның анатомиясы және физиологиясы (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1780-1 2015
412 Сапин М.Р. Адамның анатомиясы және физиологиясы (бала ағзасының жас ерекшеліктерімен) (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2019-1 2015
Медицина және денсаулық сақтау
413 Глыбочко П.В. Алғашқы медициналық көмек (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1439-8 2014
414 Глыбочко П.В. Онкология / Глыбочко П.В. редакциясымен (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1285-1 2014
415 Еремушкин М.А. Оңалту негіздері (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2132-7 2015
416 Жарова М.Н. Тілдесу психологиясы (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-6755-1 2014
417 Зверев В.В. Микробиология және иммунология негіздері / Зверев В.В. редакциясымен (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1441-1 2014
418 Киршин Н.М. Тіршілік қауіпсіздігі және  алапаттар медицинасы / Киршин Н.М. редакциясымен (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2641-4 2015
419 Киршин Н.М. Тіршілік қауіпсіздігі және  алапаттар медицинасы / Киршин Н.М. редакциясымен (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2586-8 2016
420 Корнакова Е.Е. Медициналық паразитология (4-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0402-3 2013
421 Косова И.В. Экономиканы және фармацияны ұйымдастыру (4-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3308-5 2016
422 Линева О.И. Физиологиялық  акушерлік (3-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0134-3 2013
423 Малов В.А. Жұқпалы аурулар кезінде қарындастық ісі (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2006-1 2015
424 Менделевич В.Д. Психиатриялық бағыттағы пациенттерді емдеу / Менделевич В.Д. редакциясымен (4-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0327-9 2015
425 Пивоваров Ю.П. Адамның гигиенсы және экологиясы (5-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3291-0 2016
426 Сергеев В.В. Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0752-9 2014
427 Сивочалова О.В. Дені сау адам және оны қоршаған ортасы / (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1535-7 2014
428 Чебышев Н.В. Биология (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2872-2 2016
429 Шишкин А.Н. Клиникалық дисциплиналардың пропедевтикасы / Шишкин А.Н. редакциясымен (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-7695-9910-1 2013
Дене тәрбиесі және спорт
430 Решетников Н.В. Дене тәрбиесі (16-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3070-1 2016
431 Базаров Т.Ю. Қызметкерлерді басқару (13-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған ) оқулық 978-5-4468-1337-7 2015
432 Барышев А.Ф. Маркетинг (12-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2861-6 2016
433 Блау С.Л. Қаржы математикасы (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1163-2 2014
434 Блау С.Л. Қаржы математикасы: Практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2889-0 2016
435 Брыкова Н.В. Ұйымның шаруашылық операцияларды құжаттандыру және мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізу (4-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3854-7 2017
436 Гомола А.И. Бухгалтерлік есеп (12-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2335-2 2015
437 Гомола А.И. Бухгалтерлік есеп теориясы (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0195-4 2013
438 Гомола А.И. Мүліктің қалыптасу қайнар көздерінің бухгалтерлік есебін жүргізу, ұйымның мүлікті  инвентаризациялау және қаржы міндеттемелер бойынша жұмыстарды орындау. (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2587-5 2016
439 Драчева Е.Л. Менеджмент (16-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3043-5 2016
440 Драчева Е.Л. Менеджмент: Практикум (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2838-8 2016
441 Иванова Н.В. Бухгалтерлік есеп (9-шы басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-2186-0 2015
442 Каджаева М.Р. Банктік операциялар (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0519-8 2014
443 Каджаева М.Р. Кредиттік операцияларды жүзеге асыру (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2325-3 2015
444 Каджаева М.Р. Есеп айырысу операцияларды жүргізу (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2137-2 2015
445 Кожевников Н.Н. Экономика негіздері / Кожевников Н.Н. редакциясымен (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0943-1 2014
446 Косьмин А.Д. Менеджмент (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3262-0 2016
447 Косьмин А.Д. Менеджмент: Практикум (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2918-7 2016
448 Котерова Н.П. Ұйымның экономикасы (9-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3301-6 2016
449 Лебедева Е.М. Бухгалтерлік есеп: Практикум (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2301-7 2015
450 Лебедева Е.М. Аудит (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2454-0 2015
451 Лебедева Е.М. Аудит: Практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0815-1 2014
452 Лебедева Е.М. Бухгалтерлік есеп (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3296-5 2016
453 Михеева Е.В. Экономист және есепшінің кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2648-3 2016
454 Михеева Е.В. Экономист және есепшінің кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар бойынша практикум (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0464-1 2014
455 Мурахтанова Н.М. Маркетинг (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3064-0 2016
456 Мхитарян В.С. Статистика / Мхитарян В.С. редакциясымен (13-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0939-4 2014
457 Перекрестова Л.В. Қаржы, ақша айналымы және несие (12-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2333-8 2015
458 Перекрестова Л.В. Қаржы, ақша айналымы және несие: Практикум (4-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқу құралы 978-5-4468-0759-8 2014
459 Подольский В.И. Аудит бойынша есептер жинағы / Подольский В.И. редакциясымен (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1288-2 2014
460 Пястолов С.М. Қаржы шаурашылық қызметті талдау (13-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2017-7 2015
461 Пястолов С.М. Экономикалық теория (5-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-1512-8 2015
462 Пястолов С.М. Экономикалық теория: Практикум (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3021-3 2016
463 Янин О.Е. Қаржы, ақша айналымы және несие (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1203-5 2014
Экономика және басқару (сала бойынша)
464 Жабина С.Б. Қоғамдық тамақтандыруда экономика, менеджмент және маркетинг негіздері (4-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3880-6 2017
465 Зенина Л.А. Денсаулық сақтаудағы экономика және басқару (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0650-8 2014
Қызмет көрсету саласы
Сервис
466 Кузнецова А.В. Шаштараз өнері: Материалтану (8-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-7695-9672-8 2013
467 Ларионова Н.М. Қоғамдық тамақтандыру ұйымдарының техникалық жабдықтандыру және еңбекті қорғау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1038-3 2015
468 Остроумова Е.Б. Салондық және спецификалық макияжды орындау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1548-7 2016
469 Сокольникова Н.М. Бейнелеу өнерінің тарихы (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2498-4 2015
470 Счесленок Л.Л. Қоғамдық тамақтандыру ұйымдарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1483-1 2016
471 Чалова Л.Д. Шаштараз қызметтерінің санитариясы және гигиенасы (7-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-7695-9806-7 2013
Туризм
472 Гребенюк Д.Г. Тур өнімдерді сату және жылжыту технологиясы (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-2372-7 2016
473 Любавина Н.Л. Туроператорлық қызметті ұйымдастыру және технологиясы (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1523-4 2014
474 Любавина Н.Л. Турагенттік қызметті ұйымдастыру және технологиясы (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0223-4 2014
Қонақүй ісі
475 Безрукова С.В. Ғимараттар және қонақүйлердің инженерлік жүйелері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1347-6 2014
476 Гридин А.Д. Қонақүй қызмет көрсету саласында қауіпсіздік және еңбекті қорғау (3-ші басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-3040-4 2016
477 Ёхина М.А. Қонақүйлерде қызмет көрсету ұйымдастыру (6-шы басылым, қайта өңделген) оқулық 978-5-4468-1227-1 2015
478 Ёхина М.А. Қонақүй қызметтерді брондау (2-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2322-2 2016
479 Ёхина М.А. Қонақтарды қабылдау, орналастыру және шығару (2-ші басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2330-7 2016
480 Крутик А.Б. Қызмет көрсету саласында кәсіпкерлік (3-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-0682-9 2014
481 Павлова Н.В. Қонақүй әкімшісі (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1200-4 2014
482 Петрова Г.В. Кәсіпкерлік қызметінің құқықтық және құжаттық қамтамасыз ету (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1079-6 2014
483 Полевая М.В. Қонақүй саласында қызметкерлерді басқару (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-6984-5 2014
484 Потапова И.И. Тұру кезінде қонақтарға қызмет көрсету ұйымдастыру (1-ші басылам) оқулық 978-5-4468-1550-0 2015
Тауартану және тауарлардың сараптамасы
485 Дубцов Г.Г. Азық-түлік тауарларын тауартану (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1176-2 2014
486 Коробов Н.А. Сауда және коммерция саласында ақпараттық технологиялар (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1186-1 2014
487 Мусалов Н.П. Сауда және коммерция саласында құрылымдық бөлімшелерді басқару және ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1345-2 2014
488 Райкова Е.Ю. Тауартанудың теоретикалық негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0925-7 2015
Коммерция
489 Иванов Г.Г. Коммерциялық қызметін ұйымдастыру және технологиясы (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0156-5 2013
490 Иванов Г.Г. Сауданы ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0339-2 2014
491 Иванов Г.Г. Коммерциялық қызметті ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1419-0 2015
492 Турков А.М. Логистика (3-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3449-5 2016
Жалпы техникалық ғылымдар
493 Аверин В.Н. Компьютерлік инженерлік графика (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1152-6 2014
494 Бродский А.М. Инженерлік графика (металл өңдеу) (13-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3431-0 2016
495 Бродский А.М. Инженерлік графика бойынша практикум (10-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1065-9 2014
496 Вереина Л.И. Техникалық механика (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1166-3 2014
497 Исаев Ю.М. Гидравлика және гидропневмопривод (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3047-3 2016
498 Миронов Б.Г. Инженерлік графика бойынша сызуларды оқуға арналған жаттығулар жинағы (9-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2875-3 2016
499 Муравьев С.Н. Инженерлік графика (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3302-3 2016
500 Немцов М.В. Электротехника және электроника (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2336-9 2015
501 Соколова Е.Н. Материалтану: Зертханалық практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2897-5 2016
502 Солнцев Ю.П. Материалтану (12-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3680-2 2016
503 Филиков В.А. Электротехникалық және конструкциялық материалдар / Филиков В.А. редакциясымен (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1209-7 2014
504 Чекмарев А.А. Сызу бойынша анықтамалық (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1201-1 2014
505 Шишмарёв В.Ю. Өлшеуіш техника (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1294-3 2014
506 Эрдеди А.А. Техникалық механика (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3135-7 2016
Өнеркәсіп және экономика салалары
Автоматика және басқару. Аспап жасау
Автоматика және басқару
507 Александровская А.Н. Автоматика (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0826-7 2014
508 Андреев С.М. Технологиялық процесстердің ерекшеліктерді ескере отырып автоматизацияның күрделі емес жүйелерді өңдеу және модельдеу (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-1768-9 2016
509 Николаев А.Б. Автокөлікте автоматтандырылған жүйелерді басқару / Николаев А.Б. редакциясымен (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0410-8 2013
510 Селевцов Л.И. Технологиялық үрдістерді автоматтандыру (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3071-8 2016
511 Шишмарёв В.Ю. Технологиялық үрдістерді автоматтандыру (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3084-8 2016
512 Шишмарёв В.Ю. Өлшеу құралдары (6-шы басылым, түзетілген) оқулық 978-5-7695-9729-9 2013
Орман қорларының  ұдайы өндірісі және қайта өңдеу
Орман шаруашылығы және ландшафттық құрылыс
513 Апарин Б.Ф. Топырақ зерттеу (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2408-3 2015
514 Горбатова В.И. Саябақ өнерінің негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1027-7 2016
515 Лежнева Т.Н. Ландшафттық жобалау және бақ дизайны (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3058-9 2016
516 Родионова А.С. Өсімдіктану (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1531-9 2014
517 Теодоронский В.С. Қала құрылысы негіздерімен елді мекендерді көгалдандыру (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3075-6 2016
518 Шумакова Е.В. Өсімдіктану және өсімдіктердің физиологиясы (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2664-3 2015
Жеңіл өнеркәсіп
Құрастыру және тоқыма және жеңіл өнеркәсіп технологиялары
519 Амирова Э.К. Тоқыма өнімдерінің технологиясы (9-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3428-0 2016
520 Амирова Э.К. Тоқыма өнімдерді құрастыру (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2501-1 2015
Костюма өнері. Дизайн
521 Беляева С.Е. Арнайы сурет және көркем графика (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1459-6 2014
522 Сокольникова Н.М. Дизайн тарихы (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1565-4 2016
523 Флеринская Э.Б. Костюмның стильдер тарихы (1-ші басылым) оқулық 978-5-7695-9600-1 2015
Металлургия, машина жасау және матерал өңдеу
Металлургия
524 Банов М.Д. Дәнекерлеу және кесу арнайы тәсілдері (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-9747-3 2013
525 Маслов Б.Г. Дәнекерлеу құрылғыларды өндіру (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2327-7 2015
526 Милютин В.С. Балқу электрлік дәнекерлеу үшін қуат көзі және жабдықтар (3-ші басылым, испр.) оқулық 978-5-4468-3018-3 2016
527 Овчинников В.В. Дәнекерлеу қоспаларының сапасын бақылау (6-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3893-6 2017
528 Овчинников В.В. Дәнекерлеу үрдістерді жабдықтау, механизация және автоматизация (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2012-2 2015
529 Овчинников В.В. Дәнекерлеу қоспаларының сапасын бақылау: Практикум (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2190-7 2015
530 Овчинников В.В. Дәнекерлеу үрдістерді жабдықтау, механизация және автоматтандыру: Практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0392-7 2013
531 Овчинников В.В. Дәнекерлеу құрылымдарды есептеу және жобалау (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2013-9 2015
Машина жасау
532 Ермолаев В.В. Көліктердің бөлшектерді  дайындау технологиялық үрдістерді өңдеу (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1562-3 2015
533 Феофанов А.Н. Машина жасау өнеркәсіптерінің құрылымдық бөлімшелерінің өндірістік қызметті ұйымдастыруға қатысу (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2660-5 2015
Машина жасау өндірістерді құрылыс-технологиялық қамтамасыз ету 
534 Агафонова Л.С. Пішін қалыптасу үрдістері және құрал-саймандар: Зертханалық-практикалық жұмыстар (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0825-0 2014
535 Адаскин А.М. Заманауи кесу құрал-сайман (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2899-9 2016
536 Гоцеридзе Р.М. Пішін қалыптасу үрдістері және құрал-саймандар (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2633-9 2015
537 Ермолаев В.В. Технологиялық қамтамасыз ету (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2637-7 2015
538 Ермолаев В.В. Технологиялық қамтамасыз ету: Зертханалық-практикалық жұмыстар және курстық жобалау (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2910-1 2016
539 Ермолаев В.В. Автоматтандырылған жабдықтар үшін бағдарламалау (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2458-8 2015
540 Зайцев С.А. Машина жасау метрологиясы, стандартизациясы және сертификациясы (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2329-1 2015
541 Ильянков А.И. Машина жасау технологиясы: Практикум және курстық жобалау (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2449-6 2015
542 Ильянков А.И. Машина жасау метрологиясы, стандартизациясы және сертификациясы: Практикум (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1426-8 2014
543 Левин В.И. Машина жасаудағы ақпараттық технологиялар  (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2873-9 2016
544 Лепешкин А.В. Гидравликалық және пневматикалық жүйелері / Беленков Ю.А. редакциясымен (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2439-7 2015
545 Минько В.М. Машина жасаудағы еңбекті қорғау (5-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-2459-5 2015
546 Моряков О.С. Материалтану (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2478-6 2015
547 Моряков О.С. Машина жасау өндірісінің жабдықтары (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2649-0 2015
548 Новиков В.Ю. Машина жасау технологиясы: 2 б. Б. 1 (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1526-5 2014
549 Новиков В.Ю. Машина жасау технологиясы: 2 б. Б. 2 (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1527-2 2014
550 Черепахин А.А. Материалтану (8-ші басылым, қайта өңделген) оқулық 978-5-4468-1213-4 2014
551 Черепахин А.А. Материалдарды өңдеу технологиясы (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3082-4 2016
552 Черпаков Б.И. Машина жасау өндірісінің техлогиялық жабдықтар (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2027-6 2015
553 Схиртладзе А.Г. Өндірістік жабдықтарды жөндеу және монтаждау жүргізу және ұйымдастыру: 2 б. Б. 1 (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2347-5 2016
554 Схиртладзе А.Г. Өндірістік жабдықтарды жөндеу және монтаждау жүргізу және ұйымдастыру: 2 б. Б. 2 (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2349-9 2016
Мұнай және газ өндірісі. Тау кен ісі
555 Сотскова Е.Л. Мұнай және газ өңдеу үрдістерінің технологиялық автоматтандыру негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0294-4 2014
556 Сугак А.В. Мұнай өңдеу өндірісінің жабдықтары (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1300-1 2014
Ас өндірісі және қоғамдық тамақтандыру. Сауда
Ас өндірісі және қоғамдық тамақтандыру
557 Бурчакова И.Ю. Күрделі нан-тоқаш, ұндық кондитерлік өнімдерді дайындау және дайындау үрдістерді ұйымдастыру (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2134-1 2015
558 Бурчакова И.Ю. Күрделі нан-тоқаш, ұндық кондитерлік өнімдерді дайындау және дайындау үрдістерді ұйымдастыру. Зертханалық-прақтикалық жұмыстар (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-0930-1 2016
559 Володина М.В. Қорларды және шикізаттарды сақтау және бақылау ұйымдастыру (4-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3862-2 2017
560 Калинина В.М. Тамақ өнеркәсібі өнеркәсіптерінде еңбекті қорғау (5-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-2896-8 2016
561 Качурина Т.А. Метрология және стандарттау (5-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3884-4 2017
562 Кузнецова Л.С. Ұнды кондитерлік өнімдерді өндіру технологиясы (8-ші басылым, толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0786-4 2014
563 Кузнецова Л.С. Кондитерлік өнімдерді өндіру технологиясы және ұйымдастыру (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0488-7 2014
564 Мальгина С.Ю. Қоғамдық тамақтандыру өнеркәсіптерінің құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3061-9 2016
565 Мартинчик А.Н. Микробиология, тамақтану физиологиясы, санитария (6-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3671-0 2016
566 Мартинчик А.Н. Тамақтану физиологиясы (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1249-3 2015
567 Самородова И.П. Күрделі аспаздық өнімдері үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау және дайындау үрдістерді ұйымдастыру (4-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3445-7 2016
568 Цыганова Т.Б. Нан-тоқаш өнімдерді өндіру технологиясы және ұйымдастыру (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1212-7 2014
569 Шильман Л.З. Тамақ өндірістерінің технологиялық үрдістері (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1372-8 2014
570 Шильман Л.З. Аспаздық өнімдерінің технологиясы (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1058-1 2014
Сауда
571 Арустамов Э.А. Сауда ұйымдарды техникалық  жабдықтандыру (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1988-1 2015
572 Арустамов Э.А. Саудағы еңбекті қорғау: Практикум (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-8931-7 2014
573 Отскочная З.В. Сауда технологиясы және ұйымдастыру (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1430-5 2014
Ауыл шаруашылығы
574 Тургиев А.К. Ауыл шаруашылықта еңбекті қорғау (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1199-1 2014
Құрылыс және архитектура
      Құрылыс
575 Барабанщиков Ю.Г. Құрылыс материалдар және бұйымдар (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1990-4 2015
576 Брюханов О.Н. Гидравлика және жылу техникасы негіздері (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1072-7 2014
577 Волков Д.П. Құрылыс машиналар және кіші механизация құралдары (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2863-0 2016
578 Дмитриенко Т.В. Жобалық-сметалық ісі: Бақылау материалдары (2-ші басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-3042-8 2016
579 Долгун А.И. Құрылыс конструкциялар (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0268-5 2013
580 Киселев М.И. Геодезия (12-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2313-0 2015
581 Максимова М.В. Құрылыста технологиялық үрдістерді есептеу және бақылау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1043-7 2017
582 Минько В.М. Құрылыста еңбекті қорғау (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1192-2 2014
583 Морозова Н.Ю. Электротехника және электроника (6-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1407-7 2014
584 Николаевская И.А. Ғимараттардың, елді мекен аймақтардың және құрылыс алаңдарының инженерлік жүйелері және жабдықтау / Николаевская И.А. редакциясымен (8-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0385-9 2014
585 Платов Н.А. Инженерлік геология, геоморфология және топырақтану негіздері (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0809-0 2014
586 Русанова Т.Г. Құрылыс нысандарды құрылыс, пайдалану және қайта құру технологиялық үрдістерді ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1551-7 2015
587 Сербин Е.П. Құрылыс конструкциялары: Практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1076-5 2014
588 Сетков В.И. Техникалық механика бойынша есептер жинағы (9-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0715-4 2014
589 Сетков В.И. Құрылыс мамандықтары үшін техникалық механика (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2514-1 2015
590 Синянский И.А. Тапсырмалар типологиясы (7-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0595-2 2014
591 Синянский И.А. Жоба-сметалық ісі (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3023-7 2016
592 Соколов Г.К. Құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру (12-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2825-8 2016
593 Томилова С.В. Инженерлік графикасы. Құрылыс (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2331-4 2015
594 Томилова С.В. Құрылыстағы инженерлік графикасы: Практикум (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-7695-9869-2 2014
595 Юдина А.Ф. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың құрылысы (3-ші басылым., стер.) оқулық 978-5-4468-1775-7 2015
596 Юдина А.Ф. Ғимараттарды және құрылыстарды қайта құру және техникалық реставрация (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3086-2 2016
Архитектура
597 Ишкова И.А. Архитектуралық материалтану (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1472-5 2015
598 Русанова Т.Г. Қабылданған жобалық шешімдер бойынша шараларды жүзеге асыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2590-5 2016
599 Томилова С.В. Сызба геометриясы (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1567-8 2016
Жерге орналастыру және кадастрлар
600 Бурмакина Н.И. Кадастрлық қатынастарды жүзеге асыру (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2480-9 2015
601 Слюсаренко В.А. Жылжымайтын мүліктің құнын анықтау (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0599-0 2015
602 Сухов В.Д. Жер-мүлік қатынастарда менеджмент және маркетинг негіздері (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0313-2 2013
603 Сухов В.Д. Жер-мүлік қатынастарда менеджмент және маркетинг негіздері. Практикум (1-ші басылым) оқу құралы 978-5-4468-0314-9 2014
604 Бычков А.В. Өндірістік және азаматтық ғимараттарда электр жабдықтарды жөндеу және монтаждау бойынша жұмыстарды орындау ұйымдастыру: 2 б. Б. 1 (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1566-1 2015
605 Шашкова И.В. Өндірістік және азаматтық ғимараттарда электр жабдықтарды жөндеу және монтаждау бойынша жұмыстарды орындау ұйымдастыру: 2 б. Б. 2 (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1569-2 2015
Көлік түрлері
Автомобиль көлігі
606 Виноградов В.М. Автокөліктерді жөндеудің технологиялық үрдістері (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2882-1 2016
607 Виноградов В.М. Көліктерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету: Негізгі және қосымша технологиялық үрдістер: Зертханалық практикум (7-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2394-9 2015
608 Виноградов В.М. Автокөліктердің ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету өндірісті ұйымдастыру (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2893-7 2016
609 Власов В.М. Автокөліктерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету (12-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3307-8 2016
610 Геленов А.А. Автокөлік пайдалану материалдары: Бақылау материалдары (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0808-3 2014
611 Геленов А.А. Автокөлік пайдалану материалдары (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1260-8 2015
612 Геленов А.А. Автокөлік пайдалану материалдарының сапасын бақылау: Практикум (3-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1169-4 2014
613 Графкина М.В. Еңбекті қорғау. Автомобиль көлігі (3-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3434-1 2016
614 Зорин В.А. Жол машиналарды, автокөліктерді және тракторларды жөндеу / Зорин В.А. редакциясымен (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0847-2 2014
615 Иванов И.А. Көлік метрологиясы, стандарттау және сертификаттау (7-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3303-0 2016
616 Карагодин В.И. Көліктерді және қозғалтқыштарды жөндеу (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2003-0 2015
617 Картошкин А.П. Автотракторлық техника үшін майлау материалдары: Анықтамалық (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1184-7 2014
618 Картошкин А.П. Автотракторлық техника үшін жанармай: Анықтамалық (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-7695-9639-1 2013
619 Кириченко Н.Б. Автокөлік пайдалану материалдары (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0819-9 2014
620 Кириченко Н.Б. Автокөлік пайдалану материалдары: Практикум (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0955-4 2014
621 Котиков В.М. Тракторлар және автокөліктер (6-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0841-0 2014
622 Маргвелашвили Л.В. Көліктерде метрология, стандарттау және сертификаттау: Зертханалық-практикалық жұмыстар (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-0820-5 2014
623 Набоких В.А. Автокөліктердің және тракторлардың электр жабдықтары (5-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2446-5 2015
624 Петросов В.В. Көліктерді және қозғалтқыштарды жөндеу (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2403-8 2015
625 Пехальский А.П. Автокөліктердің құрылысы (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2870-8 2016
626 Пехальский А.П. Автокөліктердің құрылысы: Зертханалық практикум (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1206-6 2014
627 Пехальский А.П. Автокөліктердің құрылысы: Бақылау материалдары (2-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1352-0 2014
628 Пузанков А.Г. Автокөліктер: Автокөліктік құралдарының құрылысы (9-шы басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-2868-5 2016
629 Родичев В.А. Жеңіл автомобиль (5-шы басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-3022-0 2016
630 Спирин И.В. Автокөлік жолаушылар тасымалдауларды ұйымдастыру және басқару (9-шы басылым, түзетілген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-2447-2 2015
631 Троицкая Н.А. Бірыңғай транспорттық жүйесі (11-ші басылым, қайта өңделген) оқулық 978-5-4468-3139-5 2017
632 Ходош М.С. Автомобиль көлікте сервистік қызмет көрсету ұйымдастыру / Ходош М.С. редакциясымен (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2083-2 2016
633 Шестопалов К.К. Көтеру-тасымалдау, құрылыс және жол машиналары және жабдықтар (9-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2437-3 2015
634 Шестопалов С.К. Жеңіл автомобильдердің құрылысы: 2 б. Б. 1 (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1388-9 2014
635 Шестопалов С.К. Жеңіл автомобильдердің құрылысы: 2 б. Б. 2 (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1207-3 2014
Теміржол көлігі
636 Воронова Н.И. Қауіпсіздіктің локомотивті құрылғылар (4-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1282-0 2014
637 Кудрявцев В.А. Теміржол жолаушылар тасымалдау ұйымдастыру / Кудрявцев В.А. редакциясымен (6-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1286-8 2014
638 Пукалина Н.Н. Теміржол көлігі кәсіпорындарында атқарушылар ұжымының қызметін ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2098-6 2016
639 Семенов В.М. Жүктерді тасымалдау ұйымдастыру / Семенов В.М. редакциясымен (8-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2434-2 2015
Электрондық техника, радиотехника және байланыс
Радиотехника
640 Баканов Г.Ф. Радиоаппаратураны құрастыру және өндіру (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2444-1 2015
641 Ястребов А.С. Материалтану, электрорадиоматериалдар және радиокомпоненттер (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3088-6 2016
Электроника және микроэлектроника
642 Иванов В.Н. Электроника және микропроцессорлық техника (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1769-6 2016
643 Каганов В.И. Қолданбалы электроника (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-0933-2 2015
644 Келим Ю.М. Есептеу техникасы (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2443-4 2015
645 Панфилов В.А. Электрлік өлшеу (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2433-5 2015
646 Хрусталева З.А. Есептерде және сұрақтарда электрлік және электрондық өлшеу (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2886-9 2016
Телебайланыс
647 Новожилов Е.О. Компьютерлі желілер (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1405-3 2014
648 Паклина О.В. Инфокоммуникациялық технологиялар және байланыс жүйелер өнеркәсіптерде өндірістік қызметті ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-2589-9 2016
Электротехника
649 Александровская А.Н. Электрлік және электромеханикалық жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөндеу ұйымдастыру (1-ші басылым) оқулық 978-5-4468-1587-6 2016
650 Берикашвили В.Ш. Электроника негіздері (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2455-7 2015
651 Девочкин О.В. Электрлік аппараттар (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-2305-5 2015
652 Иньков Ю.М. Электротехника және электроника / Иньков Ю.М. редакциясымен (10-шы басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1400-8 2014
653 Лапынин Ю.Г. Электротехника және электроника бойынша бақылау материалдары (4-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1351-3 2014
654 Москаленко В.В. Электр жетегі (7-ші басылым, түзетілген) оқулық 978-5-4468-0838-0 2014
655 Полещук В.И. Электротехника және электроника бойынша есептер жинағы (9-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1396-4 2014
656 Фуфаева Л.И. Электротехника (5-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3290-3 2016
657 Фуфаева Л.И. Электротехника бойынша практикалық есептер жинағы (5-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3079-4 2016
658 Шишмарёв В.Ю. Электротехникалық өлшеулер (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1397-1 2014
Энергетика
Жылуэнергетикасы
659 Боровков В.М. Жылутехникалық жабдықтарды және жылу желілерді жөндеу (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-0398-9 2013
660 Боровков В.М. Жылутехникалық жабдықтар (3-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1991-1 2015
661 Сибикин Ю.Д. Жылыту, желдету және ауа баптау (8-ші басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-3072-5 2016
Электр энергетикасы
662 Акимова Н.А. Электрлік және электромеханикалық жабдықтарды монтаждау, техникалық пайдалану және жөндеу (13-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3142-5 2016
663 Зайцев С.А. Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау (6-шы басылым, түзетілген) оқу құралы 978-5-4468-3046-6 2016
664 Кацман М.М. Электрлік машиналар (12-ші басылым., стер.) оқулық 978-5-7695-9705-3 2013
665 Кацман М.М. Электрлік машиналар және электр жетегі бойынша зертханалық жұмыстар (9-шы басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-3049-7 2016
666 Кацман М.М. Электрлік машиналар бойынша есептер жинағы (8-ші басылым, стер.) оқу құралы 978-5-4468-1279-0 2014
667 Кацман М.М. Электр жетегі (7-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1304-9 2014
668 Киреева Э.А. Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы және релелік қорғаныс (5-ші басылым) оқулық 978-5-4468-3268-2 2016
669 Конюхова Е.А. Нысандарды электрмен жабдықтау (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1398-8 2014
670 Медведев В.Т. Еңбекті қорғау және өндірістік экология (9-шы басылым) оқулық 978-5-4468-3440-2 2016
671 Рожкова Л.Д. Электрлік станцияларды және қосалқы станцияларды электрмен жабдықтау (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-1308-7 2014
672 Соколова Е.М. Электрлік және электромеханикалық жабдықтар: Жалпы өндірістік механизмдер және тұрмыстық техника (11-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-2405-2 2015
673 Лобзин С.А. Электрлік машиналар (2-ші басылым, стер.) оқулық 978-5-4468-3059-6 2016
Математика
674 Пехлецкий И.Д. Математика (11-ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған) оқулық 978-5-4468-0215-9 2014