Posted on

Кәсіптік модуль 2. Цифрлық ресурстардың көмегімен сабақты жоспарлау

 

Практикалық тапсырмалар