Posted on

Базалық модуль 1. Білім беру процесіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 

Практикалық тапсырмалар