Posted on

Хабарландыру

«Talap» КЕАҚ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшылары мен педагогтерінің халықаралық талаптар бойынша біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі шеңберінде «Білім берудегі менеджмент» және «Кәсіптік білім берудің заманауи педагогы – фасилитатор және ментор» білім беру бағдарламаларын жария талқылауға ұсынады.

Ұсыныстар 2022 жылдың 3 наурызына  дейінгі мерзімде talap_2021@list.ru электронды поштасына қабылданады

Білім берудегі менеджмент

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінің педагогі: еңбек функцияларын жетілдіру