Posted on

ТжКБ мамандықтары бойынша қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану үшін бейне сабақтар, электрондық оқулықтар және қосымша материалдар каталогы 2021-2022 оқу жылы

Код

Мамандық атауы

1

01120100

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

2

01130100

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгейлері бойынша)

3

01130200

Қосымша білім беру

4

01140100

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

5

01140200

Музыкалық білім беру

6

01140300

Көркем еңбек

7

01140400

Өзін-өзі тану

8

01140500

Дене тәрбиесі және спорт

9

01140600

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

10

01140700

Информатика

11

01140800

Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)

12

02110100

Операторлық өнер

13

02110200

Дыбыс операторлық шеберлік

14

02110300

Графикалық және мультимедиялық дизайн

15

02110400

Баспа ісі

16

02110500

Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы

17

02120100

Интерьер дизайны

18

02120200

Киім дизайны

19

02120300

Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны

20

02130100

Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша)

21

02130200

Каллиграфия

22

02140100

Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)

23

02140200

Зергерлік іс

24

02150100

Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша)

25

02150200

Музыка теориясы

26

02150300

Вокалдық өнер

27

02150400

Хорды дирижерлау

28

02150500

Актерлік өнер

29

02150600

Цирк өнері

30

02150700

Хореографиялық өнері

31

02150800

Театр-декорациялық өнері (бейін бойынша)

32

02150900

Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша)

33

02151000

Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)

34

02210100

Исламтану

35

02210200

Теология

36

02210300

Хадистану

37

02310100

Аударма ісі (түрлері бойынша)

38

03220100

Кітапхана ісі

39

03220200

Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және мұрағаттану

40

04110100

Есеп және аудит

41

04120100

Банк және сақтандыру ісі

42

04120200

Бағалау (түрлері бойынша)

43

04130100

Менеджмент (қолдану салалары бойынша)

44

04130200

Логистика (салалар бойынша)

45

04140100

Маркетинг (салалар бойынша)

46

04210100

Құқықтану

47

05220100

Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)

48

05220200

Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану (салалар бойынша)

49

05320100

Геологиялық суретке түсіру, пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлау (түрлері бойынша)

50

05320200

Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың технологиясы мен техникасы

51

05320300

Гидрогеология және инженерлік геология

52

05320400

Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері

53

05320500

Метеорология

54

05420100

Статистика

55

06120100

Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

56

06120200

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

57

06130100

Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

58

06880100

Аддитивті өндіріс технологиясы

59

07110100

Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

60

07110200

Коксохимиялық өндірісі

61

07110300

Изотоптарды бөлу технологиясы және вакуумдық техника

62

07110400

Зертханалық технология

63

07110500

Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы

64

07120100

Қалдықтарды қайта өңдеу

65

07120200

Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету

66

07130100

Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)

67

07130200

Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

68

07130300

Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары

69

07130400

Жылу техникалық жабдықтар және жылу мен жабдықтау жүйелері (түрлері бойынша)

70

07130500

Жаңартылатын энергетика

71

07130600

Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

72

07130700

Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)

73

07140100

Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)

74

07140200

Өндірістің автоматтандырылған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)

75

07140300

Мехатроника (салалар бойынша)

76

07140400

Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)

77

07140500

Сандық техника (түрлері бойынша)

78

07140600

Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

79

07140700

Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару

80

07140800

Темір жол көлігінде жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану

81

07140900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

82

07141000

Пошта байланысы

83

07150100

Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

84

07150200

Нақты машина жасау

85

07150300

Токарлық іс (түрлері бойынша)

86

07150400

Металл өңдеу (түрлері бойынша)

87

07150500

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

88

07150600

Слесарлық іс (салалар және түрлері бойынша)

89

07150700

Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлер

90

07150800

Геологиялық барлау жабдықтары

91

07150900

Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау

92

07151000

Полиграфиялық өндіріс жабдықтарын пайдалану және жөндеу

93

07151100

Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)

94

07151200

Құю өндірісі

95

07151300

Қара металдар металлургиясы

96

07151400

Түсті металдар металлургиясы

97

07151500

Домна пешіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

98

07151600

Болатты пештен тыс өңдеу

99

07151700

Отқа төзімді заттар өндірісі

100

07151800

Прокаттау өндірісі

101

07151900

Құбыр өндірісі

102

07160100

Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)

103

07160200

Теңіз техникасын электрорадиолық монтаждау

104

07160300

Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша

105

07160400

Темір жол көлігінің көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен механизмдерін техникалық пайдалану

106

07160500

Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

107

07160600

Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

108

07160700

Қалалық электр көлігін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

109

07160800

Жердегі авиациялық радиэлектронды жабдықтарды техникалық пайдалану

110

07160900

Жердегі қызмет көрсету әуе кемесі

111

07161000

Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

112

07161100

Қашықтықтан басқарылатын авиациялық жүйе

113

07161200

Әуе кемелерін пайдалану және ұшу-ақпараттық қамтамасыз ету

114

07161300

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

115

07161400

Автомобиль құрастыру

116

07161500

Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету

117

07161600

Ауыл шаруашылығын механикаландыру

118

07161700

Ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

119

07210100

Ет және ет өнімдерін өндіру

120

07210200

Сүт және сүт өнімдерін өндіру

121

07210300

Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі

122

07210400

Қант өндірісі

123

07210500

Тұрмыстық (асханалық) тұзды өндіру және өңдеу

124

07210600

Сыра, алкогольсіз сусындар және спиртті ішімдіктер өндірісі

125

07210700

Майлар және май алмастырғыштар өндірісі

126

07210800

Темекі өнімдерінің өндірісі

127

07210900

Балық өндірісі

128

07211000

Жемістер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеу

129

07211100

Консервілер және тағам концентраттарын өндіру

130

07211200

Элеватор, ұн тарту, жарма және құрама жем өндірісі

131

07211300

Тағам өндірісінің технологиясы

132

07211400

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу технологиясы

133

07220100

Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

134

07220200

Темір-бетон және металл бұйымдарын өндіру (түрлері бойынша)

135

07220300

Химиялық талшықтар өндірісі

136

07220400

Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі

137

07220500

Шина өндірісі

138

07220600

Резеңке-техникалық өндірісі

139

07220700

Полимерлік өндіріс технологиясы

140

07220800

Кабель өндірісі

141

07220900

Керамикалық өндіріс

142

07221000

Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындау

143

07221100

Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясы

144

07221200

Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы

145

07221300

Тас өңдеу өндірісі

146

07221400

Жиһаз өндірісі

147

07221500

Наноматериалдар негізіндегі бұйымдар технологиясы

148

07230100

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

149

07230200

Тері және тон бұйымдарын өндіру технологиясы

150

07230300

Тері мен былғарыны химиялық өңдеу

151

07230400

Тоқыма өндірісі (түрлері бойынша)

152

07230500

Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)

153

07230600

Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

154

07230700

Мата емес тоқыма материалдар технологиясы

155

07230800

Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы

156

07230900

Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)

157

07231000

Аяқ-киім ісі

158

07231100

Аяқ-киім өндірісі (түрлері бойынша)

159

07240100

Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу

160

07240200

Маркшейдерлік ісі

161

07240300

Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу

162

07240400

Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)

163

07240500

Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

164

07240600

Жер асты құрылымдарының құрылысы

165

07240700

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы

166

07240800

Мұнай және газ өндіру технологиясы

167

07240900

Мұнай және газ кен орындарын пайдалану

168

07310100

Архитектура

169

07310200

Геодезия және картография

170

07310300

Жерге орналастыру

171

07310400

Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру

172

07310500

Ландшафтық дизайн

173

07320100

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану

174

07320200

Құрылыстағы сметалық жұмыс

175

07320300

Ғимараттарды жобалау мен пайдаланудың автоматтандырылған жүйелері

176

07320400

Жылжымайтын мүлікті басқару

177

07320500

Гидротехникалық құрылыс

178

07320600

Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау

179

07320700

Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы және пайдалану

180

07320800

Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

181

07320900

Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану

182

07321000

Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)

183

07321100

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалану

184

07321200

Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану

185

07321300

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарын пайдалану

186

07321400

Гидротехникалық мелиорация

187

07321500

Көпірлер мен көлік тоннельдері

188

07880100

Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)

189

08110100

Агрономия

190

08110200

Агрохимия

191

08110300

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

192

08110400

Өсімдікті қорғау және карантин

193

08110500

Зоотехния

194

08110600

Ара өсіру және жібек шаруашылығы

195

08110700

Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)

196

08120100

Бақ-саябақ шаруашылығы

197

08120200

Жылы жай шаруашылығын ұйымдастыру

198

08210100

Орман шаруашылығы (түрлері бойынша)

199

08210200

Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы

200

08410100

Ветеринария

201

09230100

Әлеуметтік жұмыс

202

10110100

Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу

203

10120100

Шаштараз өнері

204

10120200

Эстетикалық косметология

205

10130100

Қонақ үй бизнесі

206

10130200

Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру

207

10130300

Тамақтандыруды ұйымдастыру

208

10150100

Туризм

209

10150200

Дестинацияны басқару

210

10220100

Еңбекті қорғау және технологиялық процестердің қауіпсіздігі

211

10320100

Өрт қауіпсіздігі

212

10320200

Төтенше жағдайда қорғау (салалар бойынша)

213

10410100

Әуе тасымалдауларын ұйымдастыру

214

10410200

Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

215

10410300

Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

216

10410400

Жолқозғалысын ұйымдастыру

217

10410500

Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)

 

 

Р/С №

Жалпы білім беретін пәндер

1

Математика

2

Информатика

3

Қазақ тілі

4

Қазақ әдебиеті

5

Орыс тілі

6

Орыс әдебиеті

7

Шет тілі

8

Қазақстан тарихы

9

Өзін-өзі тану

10

Дене шынықтыру

11

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

12

Химия

13

Биология

14

Дүниежүзі тарихы

15

География

16

Физика

17

Графика және жобалау

Жалпы гуманитарлық пәндер

18

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

19

Кәсіптік қазақ тілі

20

Кәсіптік орыс тілі

21

Кәсіптік шет тілі

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

22

Философия негіздері

23

Мәдениеттану

24

Құқық негіздері

25

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

26

Экономика негіздері

 


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'storefront_post_nav' not found or invalid function name in /sites/kasipkor.kz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307