Posted on

Әдіскерлерді оқыту

«Таlap» КЕАҚ ұйымдастырған «ТжКБ жүйесінің әдіскерлері мен педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру» бағдарламасы бойынша колледж әдіскерлеріне арналған біліктілікті арттыру курстары аяқталды.

Курстық оқыту тыңдаушыларға оқу процесін ұйымдастыруда әдістемелік қолдауды жетілдіру саласында кәсіби құзыреттіліктерін арттыруға мүмкіндік берді. Курста жұмыстың әр түрлі формалары процесінде тыңдаушылар педагогикалық технологияларды игерді, олардың көмегімен нәтижелі оқу қызметін ұйымдастыру жүзеге асырылды, оқу процесінде IT-технологияларды пайдалану әдістемесін зерттеді, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша практикалық дағдыларды алды.

Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар әзірлеген оқу-әдістемелік кешендер мен цифрлық білім беру ресурстарын қалыптастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды қорғау, білім беру процесін сапаны арттыру шарты ретінде әдістемелік қолдау, жас оқытушыға арналған студенттің жұмыс дәптерін әзірлеу және жасау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар.