Posted on

ТжКБ мамандықтары бойынша қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану үшін бейне сабақтар, электрондық оқулықтар және қосымша материалдар каталогы 2020-2021 оқу жылы

 

Код

Мамандық атауы

1. 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
2. 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)
3. 0103000 Дене тәрбиесі және спорт
4. 0104000 Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)
5. 0105000 Бастауыш білім беру
6. 0108000 Музыкалық білім беру
7. 0109000 Өмір қауіпсіздігі және валеология
8. 0110000 Білім беру ұйымдарындағы зертханашы
9. 0111000 Негізгі орта білім беру
10. 0112000 Исламтану
11. 0113000 Теология
12. 0201000 Құқықтану
13. 0202000 Құқық қорғау қызметі
14. 0203000 Патенттану
15. 0301000 Емдеу ісі
16. 0302000 Медбикелік іс*
17. 0303000 Гигиена және эпидемиология
18. 0304000 Стоматология
19. 0305000 Лабораториялық диагностика
20. 0306000 Фармация
21. 0307000 Ортопедиялық стоматология
22. 0308000 Медициналық оптика
23. 0401000 Кітапхана ісі
24. 0402000 Дизайн (бейін бойынша)*
25. 0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)
26. 0404000 Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)
27. 0405000 Хор дирижеры
28. 0406000 Музыка теориясы
29. 0407000 Ән салу*
30. 0408000 Хореография өнері
31. 0409000 Актерлік өнер*
32. 0410000 Цирк өнері
33. 0411000 Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)*
34. 0412000 Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)*
35. 0413000 Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)*
36. 0414000 Қайта қалпына келтіріп жөндеу (салалар бойынша)*
37. 0415000 Зергерлік ісі (салалар бойынша)*
38. 0416000 Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы
39. 0417000 Өнеркәсіп өндірісінің дизайны
40. 0418000 Ландшафты дизайны
41. 0419000 Құрылыстағы дизайн
42. 0420000 Интерьер дизайны
43. 0501000 Әлеуметтік жұмыс
44. 0502000 Телекоммуникация лық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)
45. 0503000 Слесарлық іс*
46. 0504000 Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу*
47. 0505000 Фото ісі*
48. 0506000 Шаштараз өнері және сәндік косметика*
49. 0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру
50. 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру*
51. 0509000 Аяқ киім ісі*
52. 0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша)
53. 0511000 Туризм (салалар бойынша)
54. 0512000 Аударма ісі (түрлері бойынша)*
55. 0513000 Маркетинг (салалар бойынша)
56. 0514000 Бағалау
57. 0515000 Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)
58. 0516000 Қаржы (салалар бойынша)
59. 0517000 Статистика
60. 0518000 УЕсеп және аудит (салалар бойынша)*
61. 0519000 Экономика (салалар бойынша)
62. 0520000 Логистика (салалар бойынша)
63. 0521000 Қонақ үй бизнесі: отель(мейрамхананы) басқару
64. 0522000 Іс-шараларды ұйымдастыру және қызмет көрсету
65. 0601000 Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)
66. 0602000 Сапаны бақылау (қолдану салалары бойынша)
67. 0603000 Бұзбайтын бақылаудың салалары мен түрлері бойынша бұзбайтын бақылау
68. 0701000 Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері бойынша)
69. 0702000 Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы және техникасы
70. 0703000 Гидрогеология және инженерлік геология
71. 0704000 Геофизикалық тәсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу және барлау
72. 0705000 Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу
73. 0706000 Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу
74. 0707000 Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
75. 0708000 Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)
76. 0709000 Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)
77. 0710000 Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
78. 0711000 Маркшейдерлік іс
79. 0712000 Жер асты құрылымдарының құрылысы
80. 0713000 Геодезия және картография 
81. 0801000 Мұнай мен газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)
82. 0802000 Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу және пайдалану
83. 0803000 Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету
84. 0804000 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау
85. 0805000 Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау
86. 0806000 Мұнай мен газ ұңғымаларын сынау
87. 0807000 Мұнай мен газ кәсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
88. 0808000 Мұнай, газ өңдеу және химия өнеркәсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
89. 0809000 Мұнай және газ-кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)
90. 0810000 Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанар май құю станцияларын салу және пайдалану
91. 0811000 Химиялық талшықтар өндірісі*
92. 0812000 Резеңке-техникалық өндірісі*
93. 0813000 Шина өндірісі және вулканизация процесі*
94. 0814000 Полимерлік өндіріс технологиясы
95. 0815000 Тұтқыр және сусымалы материалдарды химиялық өндіретін машиналар мен жабдықтарды пайдалану
96. 0816000 Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)
97. 0817000 Коксохимиялық өндіріс
98. 0818000 Химиялық өндіріс технологиясы (бейін бойынша)
99. 0819000 Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы
100. 0820000 Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумды техника
101. 0821000 Мұнай және газ өндіру технологиясы
102. 0822000 Кен орындарын пайдалану
103. 0823000 Химиялық инжиниринг технологиясы
104. 0824000 Бұрғылау технологиясы
105. 0825000 Газ инжинирингі технологиясы
106. 0826000 Өнеркәсіп жабдықтары
107. 0827000 Ауыр өнеркәсіп жабдықтары
108. 0828000 Бақылау-өлшеу аспаптары инжинирингі технологиясы
109. 0829000 Энергетиканы қайта өңдеу және электроэнергетика лық инжиниринг технологиясы
110. 0830000 Электрлік инжиниринг технологиясы
111. 0831000 Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясы
112. 0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
113. 0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)
114. 0903000 Электрэнергетика (салалар бойынша)
115. 0904000 Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
116. 0905000 Энергетикалық тасымалдау қондырғыларын пайдалану (көлік түрлері бойынша)
117. 0906000 Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары
118. 0907000 Жылу-техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)
119. 0908000 Электр стансаларындағы су, отын және жағармай материалдары технологиясы
120. 0909000 Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар
121. 0910000 Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)
122. 0911000 Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
123. 0912000 Электр технологиясы (түрлері бойынша)
124. 0913000 Энергоменеджмент
125. 0914000 Энергоаудит
126. 0915000 Гидроэнергетика
127. 0916000 Гибрид энергиясы
128. 0917000 Дәстүрлі энергетика
129. 0918000 Жаңартылатын энергетика
130. 0919000 Жоғары кернеу желісі
131. 0920000 Төменгі кернеу желісі
132. 1001000 Домна пештерін жөндеу және қызмет көрсету
133. 1002000 Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)
134. 1003000 Түсті металдар металлургиясы
135. 1004000 Құю өндірісі
136. 1005000 Болатты пештен тыс өңдеу
137. 1006000 Металл өңдеу (түрлері бойынша)
138. 1007000 Отқа төзімді заттар өндірісі
139. 1008000 Композициялық және ұнтақты материалдар, жабындылар
140. 1009000 Прокаттау өндірісі
141. 1010000 Құбыр өндірісі
142. 1011000 Автоматты желілер және агрегаттық станоктар
143. 1012000 Икемді автоматты желілер
144. 1013000 Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика
145. 1014000 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)
146. 1015000 Машина жасаудағы монтаж және автомобильді сынау
147. 1016000 Өнеркәсіптік механика
148. 1017000 Дәл машина жасау
149. 1018000 Механикалық өңдеу
150. 1019000 Автомобиль құрылысы
151. 1101000 Ұшу аппараттарының өндірісі
152. 1102000 Авиациялық құралдар өндірісі
153. 1103000 Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету
154. 1104000 Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау
155. 1105000 Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)
156. 1106000 Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)
157. 1107000 Көтергіш- көлік, құрылыс- жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану (салалар бойынша)
158. 1108000 Темір-жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)
159. 1109000 Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)*
160. 1110000 Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер
161. 1111000 Ұсталық-тығыздау жабдығы*
162. 1112000 Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану*
163. 1113000 Металлургиядағы машиналар мен жабдықтар
164. 1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)*
165. 1115000 Өндірістегі электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)*
166. 1116000 Геологиялық барлау жабдығы
167. 1117000 Электрондық техника өндірісіне арналған жабдық
168. 1118000 Тамақ, сауда және ет өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары*
169. 1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар және қондырғылар
170. 1120000 Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)*
171. 1121000 Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
172. 1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану*
173. 1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)
174. 1203000 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
175. 1204000 Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)
176. 1205000 Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану
177. 1206000 Жол қозғалысын ұйымдастыру
178. 1207000 Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы*
179. 1208000 Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)*
180. 1209000 Тоқу өндірісі (түрлері бойынша)*
181. 1210000 Мата емес тоқыма материалдар технологиясы*
182. 1211000 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу*
183. 1212000 Аяқ киім өндірісі (түрлері бойынша)*
184. 1213000 Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы*
185. 1214000 Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы*
186. 1215000 Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдығы*
187. 1216000 Элеватор, ұн тартатын, жарма және құрама жем өндірісі
188. 1217000 Темекі өндірісі
189. 1218000 Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары*
190. 1219000 Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі*
191. 1220000 Қант өндірісі
192. 1221000 Балық өндірісі*
193. 1222000 Консервілер және тағам концентраттары өндірісі*
194. 1223000 Сыра, алкогольсыз және спиртті ішімдіктер өндірісі
195. 1224000 Сүт өнімдерінің өндірісі*
196. 1225000 Ет және ет өнімдерінің өндірісі* (түрлері бойынша)
197. 1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру*
198. 1227000 Полиграфия өндірісі*
199. 1228000 Кабель өндірісі*
200. 1229000 Құрал жасау (салалар бойынша)
201. 1230000 Майлар және май ауыстырғыштар технологиясы
202. 1231000 Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету
203. 1232000 Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі*
204. 1233000 Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындау*
205. 1234000 Керамикалық өндіріс*
206. 1235000 Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)*
207. 1236000 Тері және үлбірді химиялық өңдеу*
208. 1237000 Жеміс-жидектер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеу
209. 1238000 Әуе жол кемесіне жерде қызмет көрсету
210. 1239000 Металды өңдеу өндірісінің технологиясы
211. 1240000 Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өндіру технологиясы
212. 1241000 Композитті материалдар мен бұйымдарды жасау технологиялары
213. 1301000 Электрондық құралдар мен құрылғылар
214. 1302000 Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)
215. 1303000 Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару
216. 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)*
217. 1305000 Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)*
218. 1306000 Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)
219. 1307000 Электр байланысы және желімен хабарлаудың желілік құрылыстарын пайдалану
220. 1308000 Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану
221. 1309000 Оптикалық және электрондық құрал-жабдықтар (түрлері бойынша)
222. 1310000 Көлік радио электрондық жабдықтарды техникалық пайдалану (көлік түрі бойынша)
223. 1311000 Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану    
224. 1312000 Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар
225. 1313000 Бағдарламалау
226. 1314000 Есептеу техникасы және компьютерлік жабдықтар
227. 1315000 Ақпараттық қауіпсіздігі
228. 1316000 Микроэлектроника және мобильді құрылғылар
229. 1317000 Өндірістегі аддитивті технологиялар
230. 1318000 Мехатроника және робототехника
231. 1319000 Құрылыстағы сандық жобалау мен үлгілеу
232. 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану*
233. 1402000 Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)
234. 1403000 Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)*
235. 1404000 Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттары
236. 1405000 Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану*
237. 1406000 Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау*
238. 1407000 Гидротехникалық құрылыс
239. 1408000 Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану
240. 1409000 Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы
241. 1410000 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы
242. 1411000 Көпірлер мен көлік үңгі жолдары
243. 1412000 Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі*
244. 1413000 Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)
245. 1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)*
246. 1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)
247. 1416000 Қалдықтарды қайта өңдеу*
248. 1417000 Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру
249. 1418000 Сәулет өнері
250. 1419000 Құрылыс механикасы
251. 1420000 Жылыту, кондиционерлеу және желдету
252. 1421000 Сумен жабдықтау және су бұру
253. 1422000 Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттарын салу және пайдалану
254. 1423000 Көтергіш-көліктік, жол құрылысының құрал – жабдықтары
255. 1424000 Ұшқышсыз авиациялық жүйелерді пайдалану
256. 1501000 Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу*
257. 1502000 Агрономия
258. 1503000 Өсімдік шаруашылығы*
259. 1504000 Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)*
260. 1505000 Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы*
261. 1506000 Ара өсіру және жібек шаруашылығы*
262. 1507000 Пчеловодство и шелководство*
263. 1508000 Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)*
264. 1509000 Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)
265. 1510000 Ауыл шаруашылығын механикаландыру*
266. 1511000 Жерге орналастыру
267. 1512000 Зоотехния*
268. 1513000 Ветеринария*
269. 1514000 Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (салалар бойынша)
270. 1515000 Гидрология және метеорология
271. 1516000 Өрт қауіпсіздігі
272. 1517000 Төтенше жағдайда қорғау (бейін бойынша)
273. 1518000 Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру*
274. 1519000 Мехатроника
275. 1520000 Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматттандыру
276. 1521000 Ауыл шаруашылық экологиясы
277. 1522000 Ауыл шаруашылық биотехнологияла ры

 

 

№ п\п

Общеобразовательные дисциплины

1. Математика
2. Қазақ тілі
3. Қазақ әдебиеті 
4. Қазақ тілі және әдебиеті
5. Орыс тілі
6. Орыс әдебиеті
7. Қоғамтану
8. Информатика
9. Шетел тілі
10. Қазақстан тарихы
12. Дене шынықтыру
13. Бастапқы әскери және технологиялық дайындық
14. Химия 
15. Биология 
16. Дүниежүзі тарихы
17. География 
18. Графика және жобалау
19. Физика

Жалпы гуманитарлық пәндер

20. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

21. Философия негіздері
22. Мәдениеттану
23. Құқық негіздері
24. Әлеуметтану және саясаттану негіздері
25. Экономика негіздері

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'storefront_post_nav' not found or invalid function name in /sites/kasipkor.kz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307