Оқулықтар

 

Мамандығы Сілтемені жүктеп алыңыз
0105000 Бастауыш білім беру
1 Мәнерлеп оқу дағдыларын дамыту жүктеу
2 Педагогикалық іс-әрекетті жобалау жүктеу
3 Критералдық бағалау технологиясы жүктеу
4 Педагогикалық менеджмент жүктеу
5 Педагогикалық практиканы ұйымдастыру жүктеу
0105083 Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалім
6 Бастауыш білім берудегі педагогикалық технологиялар жүктеу
7 Қазіргі қазақ тілі және оқыту әдістемесі жүктеу
0402000 Дизайн
8 Интерьерді жобалау жүктеу
0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсетуді ұйымдастыру
9 Қонақ үй бизнесіндегі менеджмент жүктеу
0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру
10 Пайдаланылатын шикізаттардың ерекшеліктерін ескеріп алғашқы аспаздық өңдеулерді орындау жүктеу
11 Әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, өнімдердің жылулық аспаздық өңдеуін орындау жүктеу
12 Мейрамханадағы қонақтарға қызмет көрсету сапасын бақылау жүктеу
13 Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент жүктеу
14 Тамақтану кәсіпорнының табыстылығын қамтамасыз ету жүктеу
15 Тамақтандыру кәсіпорнын жабдықтауды ұйымдастыру жүктеу
16 Ішкі құжаттаманы әзірлеу жүктеу
0703000 Гидрогеология және инженерлі геология
17 Геодезия және картография негіздері жүктеу
18 Жалпы геология жүктеу
19 Минералогия және кристаллография жүктеу
20 Қарапайым далалық гидрогеологиялық және инженерлі – геологиялық жұмыстар жүктеу
21 Түсірілім жүргізу кезіндегі негізгі гидрогеологиялық және инженерлі-геологиялық жұмыстар жүктеу
0802000 Газ мұнай құбырларын және газ мұнай қоймаларын салу және пайдалану
22 Газ-мұнай құбырларын салу және күрделі жөндеу жүктеу
0807000 Мұнай және газ ксәіпшілігі жабдықтарын техникалық қызмет көрсету және жөнде
23 Мұнай кəсіпшілік жабдықтарын тексеру, сынау жəне жөндеу жүктеу
24 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
0809000 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану
25 Мұнай, газ және газ конденсатын өндіру технологиялық процесін жүргізу жүктеу
26 Мұнай және газ өндіру бойынша оператор біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау жүктеу
27 Скважиналарды игеру және пайдаланудың тиімді режимдерін бақылау жүктеу
0810000 Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанармай құю станцияларын салу және пайдалану
28 Мұнай газ саласы жабдығына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүктеу
29 Мұнай өнімдерін тасымалдау, сақтау және үлестіру обьектілерін салу, пайдалану және жөндеу жүктеу
0814000 Полимерлік өндіріс технологиясы
30 Нығыздалған бұйымдардың сапасын бақылау жүктеу
31 Нығыздаумен пластмассаларды қайта өңдеу жүктеу
0816000 Химиялық технология жəне түрлер бойынша өндіріс
32 Технологиялық процестерді автоматтандыру жүктеу
33 Өндірістік процестерді басқару, іске қосу жəне жүктеу
34 Химиялық өндіріс жабдықтарды пайдалану жəне жүктеу
0819000 Мұнай жəне газ өңдеу
35 Сорғыларға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жүктеу
36 Технологиялық жабдықтар мен коммуникацияларды пайдалану жүктеу
37 Мұнай мен газды өңдеудің негізгі аппараттарының технологиялық есептеулері жүктеу
0902000 Электрмен қамтамасыз ету
38 Электр тізбек. электр жабдықтарын монтаждау, пайдалану, жөндеу жəне баптауэлектр тізбектерінің электр жабдықтарын монтаждау, пайдалану, жөндеу жəне баптау жүктеу
39 Тарату құрылғыларын жəне екінші реттік тізбектерді монтаждау бойынша практикум жүктеу
40 Қосалқы станциялар мен тарату желілерінің электр беріліс желілерінің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жүктеу
41 Электр желісін жəне өнеркəсіп кəсіпорындарының электр жабдықтарын электрмен қамтамасыз ету, басқару жəне бақылау жүктеу
42 Электротехникалық материалдар жүктеу
43 Тарату құрылғылары мен қайталама тізбектерді монтаждау жүктеу
0906000 Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары
44 Қазандық жабдығын жөндеу жұмыстары мен тозу мен ақаулардың дәрежесін анықтау жүктеу
45 Негізгі және қосалқы турбиналық жабдықтарға қызмет көрсету жүктеу
0910000 Электр және электромеханикалық жабдықтар
46 Техник-электрик біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау жүктеу
47 Электр және электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, пайдалану және жөндеу жүктеу
48 Электрлік машиналар және трансформаторлар жүктеу
1004000 Құю өндірісі
49 Металдар технологиясы жүктеу
1013000 Механикалық өңдеу, бақылау-өлшеу аспаптары және өнеркәсіптегі автоматика
50 Бақылау-өлшеу аспаптарын монтаждау, жөндеу жүктеу
51 Релелік қорғаныс құрылғыларын баптау және тексеру жүктеу
1112000 Өнеркəсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану
52 Металлургия өндірісінің машиналары мен агрегаттары жүктеу
53 Көтеру-тасымалдау машиналары, оларға қызмет көрсету жəне жөндеу жүктеу
1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғылар
54 Тоңазытқыш қондырғыларын құрастыру, пайдалану және жөндеу жүктеу
1120000 Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет
55 Құрастыру автоматтарын, жартылай автоматтарды жəне автоматты желілерді жүктеу
56 Сала жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану жүктеу
1202000 Тасымалды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)
57 Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру мен технологиясы жүктеу
1209000 Тоқу өндірісі(түрлері бойынша)
58 Материалтану жүктеу
59 Токыма ондирисинин жабдыктары жүктеу
60 Тоқыма өндірісінің технологиясы жүктеу
1211000 Тігін өндірісі жəне киімдерді үлгілеу
61 Тігін өндірісінің технологиясы бойынша зертханалық практикум жүктеу
1224000 Сүт өнімдерінің өндірісі
62 Технологиялық процестерді автоматтандыру жүктеу
63 Сүт және сүт өнімдерінің миĸpᴏбиᴏлᴏгиясы жүктеу
64 Сүт өнеркәсібіндегі процестер мен аппараттар жүктеу
1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру
65 Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдықтар жүктеу
66 Тамақтану кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру жүктеу
67 Ұлттық асхана технологиясы жүктеу
1302000 Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)
68 Электротехникалық материалдарды құрал мен жабдықты таңдау және пайдалану жүктеу
69 Бақылау-өлшеу аспаптарын және бақылау құралдарын монтаждау жүктеу
70 Бақылау және автоматика құралдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету жүктеу
1304000 Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
71 Web технологияларды қолданып web парақшалар мен сайттар әзірлеу жүктеу
72 Компьютердің бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз етілуін баптау жүктеу
1306000  Радиоэлектроника және байланыс
73 Сымсыз желі технологиясы жүктеу
1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану
74 Сыртқы беттерді сәндік әрлеу жүктеу
75 Ғимараттар мен құрылыстардың құрылмалары жүктеу
76 Едендерді құру жұмыстары және еденнің астына төселетін негіздер жүктеу
77 Ғимараттарды техникалық пайдалану жүктеу
78 Құрылыс нысандарын салу, пайдалану және қайта құру кезіндегі технологиялық үрдістер жүктеу
79 Майлау жұмысының технологиясы жүктеу
1402000 Жол-құрылыс машиналарының техникалық пайдалануы
80 Жол-құрылыс машиналары жүктеу
1403000 Ішкі санитарлық- техникалық құрлығыларды  монтаждау, пайдалану
81 Сумен жабдықтау жүйелерін монтаждау, жөндеу және қызмет көрсету жүктеу
1405000 Газбенқамтамасыз ету жабдықтары менжүйелерін құрастыру және пайдалану
82 Газ тарату және газбен жабдықтау жүйелерінің монтажы мен құрылысы жүктеу
1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)
83 Жұмсақ жиһаз жасау жүктеу
84 Корпустық жиһаз жасау технологиясы жүктеу
1416000 Қалдықтарды қайта өңдеу
85 Өндіріс қалдықтарын пайдалану жүктеу
86 Қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлу жүктеу
87 Қалдықтарды қайта өңдеуді басқару жүктеу
1508000 Орман шаруашылығы бая-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)
88 Орманды қалпына келтіру жұмыстарын орындау жүктеу
89 Ландшафтық дизайн тұжырымдамасының негізгі ережелері жүктеу
90 Ландшафтық жобалаудың амалдары мен тәсілдері жүктеу
1509000 Экология жəне табиғат қорғау қызметі, түрлері
91 Заманауи өлшеу құралдары жəне қоршаған ортаны бақылау аспаптары жүктеу
92 Табиғатты пайдалану үрдісіндегі экологиялық заңнама жүктеу
1512000 Зоотехния
93 Зоогигиена жне ветеринарлық санитария жүктеу
94 Ауылшаруашылығы малдарын азықтандыру және күтудегі іс-шараларды ұйымдастыру жүктеу
1513000 Ветеринария
95 Ауру жануарларды диагностикалау және емдеу жүктеу
96 Жануарларга жасанды ұрықтандыру жүргізу жүктеу
97 Өсімдік текті және мал өнімдері мен шикізаттарын ветеринарлық санитарлық сараптама жүргізу жүктеу
98 Цитология, эмбриология және гистология жүктеу
1518000 Ауыл шаруашылығын электрлендіру жəне автоматтандыру
99 Ауыл шаруашылығы күштік, жарықтандыру жəне автоматтандырылған электр қондырғыларын монтаждау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу жүктеу
100 Ауыл шаруашылыгы электр энергиясын пайдалану жүктеу