Posted on

Мұнай газ технологиялары және адамның қызметі. Адами фактордың технологиялық процеске ықпал етуінің талдауы