Posted on

ТжКБ мамандықтары мен біліктіліктері бойынша 2017 жылы өзектендірілген типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының тізімі

 

Мамандық коды

Мамандық атауы

Біліктілік атауы

Координаторлардың аты-жөні , электронды пошта мекені, телефон номерлары

Орта буын маманы Біліктіліктің орнатылған және жоғары деңгейі

1

0504000

Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу

050407 3 – Техник-технолог

050404 2 – Химиялық тазалау аппаратшысы

050406 2 – Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылаушы

Кабдрахманова  Айнагуль Тлектесовна  akabdrahmanova@tvet.kz

8(7172)  79 45 10

2

0510000

Іс қағаздарын жүргізу жəне мұрағаттану (қолдану аясы жəне салалары бойынша)

0510023  – Іс қағаздарын жүргізуші

0510012 – Референт-хатшы

3

0704000

Геофизикалық тəсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу жəне барлау

0704063 – Техник-геофизик

 

070402 2 – Каротаждық стансаның машинисі

070404 2 – Геофизикалық жұмыстар жұмысшысы

4

1210000

Мата емес тоқыма материалдар технологиясы

121010 3 – Техник- технолог

121007 2 – Бүктеу-жаю машинасының операторы

121008 2 – Тоқу-тігу жабдығының операторы 

5

1221000

Балық өндірісі

122107 3 -Техник – технолог

1221012 – Балық өңдеуші

1221062 – Тағам өнімі  өндірісіндегі жүйелердің операторы

6

1502000

Агрономия

150203 3 – Агроном

150201 2 – Зертханашы

150202 2 – Технологиялық  жабдықтарды реттеуші

7

1505000

Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)

150504 3 – Техник-балық өсіруші

1505012 – Балық өсіруші

1505022 – Балықшы

8

1507000

Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы

150703 3- Техник

 

150701 2 – Ара өсіруші

9

1209000

Тоқу өндірісі

120906 3 – Техник-технолог

 

120904 2 – Арқаушыбық жабдығы операторы

120901 2 – Тоқушы

Шермагамбетова Айгуль Шаймуратовна

ashermagambetova@tvet.kz

8 (7172) 79 45 37

10

0411000

Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша)

041105 3 Суретші-декоратор

041101 2-Бутафор

11

0413000

Сəндік-қолданбалы өнері жəне  халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша)

041316 3 – Суретші

                               

 

041311 2- Матаға сурет салушы

041312 2- Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы 

12

1236000

Тері жəне үлбірді химиялық өңдеу

123605 3 – Техник-технолог

123601 2 – Илеу  (тері жəне үлбір) аппаратшысы

123602 2- Күлдеу (былғары жəне тері  шикізаттық өндіріс) аппаратшысы

13

1105000

Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу  (салалар бойынша)

110508 3- Электр механигі

110502 2- Троллейбус жүргізушісі

110505 2- Жылжымалы құрамды жөндеу слесарі

 

14

1104000

Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау

110403 3 – Электр жабдықтарын сынау жəне жөндеу электр механигі 

110401 2 – Кеме радио монтаждаушысы

110402 2 – Кеме электр монтаждаушысы

15

1215000

Жеңіл өнеркəсіп ұйымдарының  жабдығы

121504 3 – Техник (механик)

 

121501 2 – Тігін жабдықтары операторы

121502 2 – Электр машиналарын жөндеу жөніндегі электр слесарі

16

1213000

Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы

121306 3  Техник-технолог

121302 2  Теріні шелдеуші

121303 2  Скорняк-киім пішуші

17

1214000

Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы

121404 3 – Техник-технолог

121401 2 – Тоқушы

121404 2 – Шілтерші

18

0801000

Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау жəне бұрғылау жұмыстарының технологиясы 

(бейін бойынша)

080114 3 – Техник-технолог

080102 2 – Мұнай/газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышысы

080105 2 – Мұнай мен газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышы көмекшісі

Сарин Байкен Асылбекович

bsarin@tvet.kz

8 (7172) 794522

19

0803000

Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу жəне қызмет көрсету

080304 3 – Электромеханик

080301 2 – Электр жабдықтарын жөндеуші жəне қызмет көрсетуші электромонтер

080303 2 – Электроқондырғыларға қызмет көрсетуші электромонтер

20

0804000

Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау

080403 3 – Техник-механик

080401 2 – Технологиялық құбырларды монтаждаушы

080402 2 – Технологиялық жабдықтарды жəне оған байланысты құрылымдарды  монтаждаушы

21

0807000

Мұнай мен газ кəсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу

080703 3 –Техник-механик

080701 2 – Слесарь-жөндеуші

22

0808000

Мұнай, газ өңдеу жəне химия өнеркəсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу

(түрлері бойынша)

080803 3 – Техник-механик

080801 2 – Слесарь-жөндеуші

 

23

0809000

Мұнай жəне газ

 кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)

080922 3 – Техник-технолог

080905 2 – Мұнай жəне газ өндіру операторы

080911 2 – Мұнай жəне газ өндірудегі басқару пультінің операторы

24

0813000

Шина өндірісі жəне вулканизация процесі

081312 3 – Техник

081305 2 – Қақпақ жинаушысы

081310 2 – Сығымдаушы-вулканизаторшы

25

0817000

Коксохимиялық өндіріс

081706 3 – Техник-технолог

081701 2 – Кокс пештерінің газдаушысы

081704 2 – Коксталатын шихтаны жылу өңдеу аппаратшысы

26

0105000

Бастауыш білім беру

010508 3 – Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі  

010506 1 – Күтуші

Шарипова  Кымбат Каиркеновна

ksharipova@tvet.kz

8 (7172) 79 45 82

27

0703000

Гидрогеология жəне  инженерлік геология

070303 3 – Техник-гидрогеолог

070301 2- Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы

070302 2  – Геологиялық түсіру жəне іздеу жұмыстары жұмысшысы

28

1009000 

Прокаттау өндірісі

100909 3 – Техник-технолог

 

100902 2 – Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы

100904 2 – Салқын илеу білдегін басқару бекетінің операторы

29

1011000

Автоматты желілер жəне агрегаттық  станоктар

101104 3 – Электромеханик

101101 2 – Автоматтық желілерді жəне агрегаттық станоктарды реттеуші

101102 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жəне жөндеу жөніндегі электр монтері

30

1121000

Медициналық техниканы   монтаждау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу

112103 3 – Техник-электроншы

112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу жəне қызмет көрсету электр механигі

31

1207000

Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

120707 3 – Техник-технолог

120703 2 – Джин жабдықтарының операторы 120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы

32

1234000

Керамикалық өндіріс

123405 3 – Техник-технолог

123402 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы 123403 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы

33

1416000

Қалдықтарды қайта  өңдеу

 

141601 2 – Қатты тұрмыс қалдықтарын сұрыптау жөніндегі базаның операторы

141602 2 – Қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі оператор

34

0502000

Телекоммуникация

лық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша)

050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне пайдалану технигі

050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне оған  қызмет көрсету жөніндегі  радиомеханик  (радио, теле-, аудио-, бейне)

Құлмұрат Жанаргүл Құрманғазықызы

Zhanargul.kasipkor@mail.ru

 

35

0505000

Фото ісі

050504 3  –   Фототехник

050502 2  – Фотозертханашы

050503 2  –  Фотограф

36

0513000

Маркетинг

(салалар бойынша)

051305 3 –  Маркетолог

051301 2 – Азық-түлік тауарларының сатушысы

051304 2 – Коммерциялық  агент

37

0802000

Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу жəне пайдалану

080204 3 – Техник-механик

080201 2 – Желілік құбыржолшысы

38

101300 0

Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары жəне өндірістегі  автоматика

101307 3 – Техник-механик

101305 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматтандыруды реттеуші 101306 2 – Бақылау өлшеу аспаптары жəне автоматика бойынша слесарі

39

101400 0

Машина жасау технологиясы

(түрлері бойынша)

101402 3 –  Техник – механик

101403 2 –  Слесарь-жөндеуші

40

111000 0

Жүк көтергіш машиналар жəне транспортерлер

111003 3 – Техник-механик

111002 2 – Металлургиялық өндіріс кранының машинисі

41

0402000

Дизайн

(бейін бойынша)

040201 3 – Дизайнер

040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы

42

1015000

Машина жасаудағы монтаж жəне автомобильді сынау

101506 3 – Реттеу жəне сынау жөніндегі техник

101502 2 – Тіс кесуші жəне бұранда жасау станоктарын реттеуші

101503 2 – Металл қаптау жəне бояу жабдықтарын реттеуші

Сыздыков Ерке Калиакбарович

yesyzdykov@tvet.kz

8 (7172) 79 45 48

43

1101000

Ұшу аппараттарының өндірісі

1101073 – Техник-технолог

1101022 – Ұшу аппараттарын

жинаушы- слесарь

1101052 – Ұшу аппаратын

жөндеуші- слесарь

44

1102000

Авиациялық құралдар өндірісі

110208 3 – Техник-механик

110201 2- Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегі слесарь-механик

110202 2- Авиациялық құралдарды  жинаушы-слесарь

45

1204000

Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)

1204103 – Техник-кеме жүргізуші

120402 2 – Рөлші (ұстаушы)

120404 2 – Кеме қозғалтқышын өздігінен басқару моторшысы

46

1119000

Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар жəне  қондырғылар

111905 3 – Техник-механик

111901 2 – Тоңазытқыш

қондырғылары жабдықтарын 

құрастырушы

111903 2 – Жабдықтарды

жөндеу шебері  (өнеркəсіпте)

47

1208000

Иіру жəне түту өндірісі технологиясы

(түрлері бойынша)

1208163 – Техник-технолог

1208022 – Иіруші

48

1302000

Автоматтандыру жəне басқару

130202 3 – Электромеханик

130201 2- Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі

49

1304000

Есептеу техникасы жəне  бағдарламалық  қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша)

1304043 – Техник-бағдарламашы

1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы

50

0415000

Зергерлік ісі

(салалар  бойынша)

 

 

041502 2 – Зергер-шынжыршы

041504 2-  Зергер – орнықтырушы

041505 2-  Зергер-бұрамашы

Койлыбаева Сауле Айтбековна

skoilubaeva@tvet.kz

8 (7172) 79 45 54

 

51

1001000

Домна пештерін жөндеу жəне қызмет көрсету

 

100101 2 –  Домна пештерге газ жағушы

100105 2 – Домна пешінің көрікшісі

52

1010000

Құбыр өндірісі

 

101003 2 – Құбырды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы

101007 2–  Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқару  бекетінің операторы

53

1206000

Жол қозғалысын ұйымдастыру

120602 3  – Техник

120601 2 – Жол инспекторы

54

1308000

Автоматтандырылған байланыс жүйесін  пайдалану

130805 3  – Техник- электроншы

130802 2 – Байланыс құрал-жабдығын құрастырушы

55

0812000

Резеңке-техникалық өндірісі

081218 3– Техник-технолог

081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші

081214 2 – Резеңке араластырғыш машинисі

56

1406000

Жергілікті магистральдық жəне желілік құбырларды монтаждау

140604 3 – Техник-механик

140601 2 – Технологиялық құбырларды дайындау жəне жөндеу слесарі

140602 2 – Технологиялық құбырларды құрастырушы

57

1403000

Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді жəне  инженерлік жүйелерді монтаждау жəне пайдалану (түрлері бойынша)

140309 3–  Техник-сантехник

140301 2 – Слесарь-сантехник

140303 2 –Санитарлық-техникалық құрал-жабдықты құрастырушы

140306 2 – Пластмасса дəнекерлеушi

58

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету жəне  ұйымдастыру

050706 3-                 Қызмет көрсетуші менеджер                  

050702 1-   Швейцар

050703 1-   Күтуші

050704 2-   Əкімшілік көмекшісі

Жумабекова М.О.

mzhumabekova@tvet.kz

8 (7172) 79 45 42

59

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

0508063 – Қызмет көрсетуші менеджер

0508012 – Аспаз

0508022 – Кондитер

0508042 – Даяшы

60

0511000

Туризм

(салалар бойынша)

051104 3 – Менеджер

051102 2 – Саяхат жүргізушісі

051103 2 – Турист агенті

61

0901000

Электр станциялары мен желілерінің

электр жабдықтары

(түрлері бойынша)

090104 3 Техник-электрик

090101  2 Электромонтер (барлық атаулар)

090103 2 Күштік тораптар мен электр жабдықтарының электр құрастырушысы

62

1226000

Тамақтандыру кəсіпорындарының  өнім өндіру технологиясы жəне оны ұйымдастыру

1226043 -Техник – технолог

1226052 – Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы

63

1227000

Баспа өндірісі

122710 3 – Техник-технолог

122702 2 – Түптеуші

122703 2 – Тегіс баспа баспагері

122707 2 – Электрондық теру жəне беттеу операторы

64

1228000

Кабель өндірісі

122810 3   Техник – технолог

122801 2-  Кабелдер мен  сымдарды пластиктермен жəне   резеңкелермен нығыздаушы

122802 2 – Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы

65

1235000

Əрлеу өндірісі

(бейін бойынша)

123514 3 – Техник-технолог

123501 2 Бояушы

123509 2 – Ағартушы