Posted on

ТжКБ мамандықтары мен біліктіліктері бойынша 2018 жылы өзектендірілген 32 типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының тізімі

 № Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік атауы Орта буын маманы Біліктіліктің орнатылған және жоғары деңгейі 1. 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 010101 3 – Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі 010105 1 – Күтуші 2. 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша) 0102023 – Ұйымдастырушы- педагог 010205 2 –Аниматор 3. 0103000 Дене тәрбиесі және спорт 010302 3 […]
Posted on

«Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының қосымшалары

№  Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік атауы Орта буын маманы Біліктіліктің орнатылған және жоғары деңгейі 1. 0105000 Бастауыш білім беру 010508 3 – Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі 010506 1 – Күтуші 2. 0402000 Дизайн (бейін бойынша) 040201 3 – Дизайнер 040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы 3. 0411000 Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша) […]