Posted on

2017 жылдың 2 жартыжылдығында өзектендірілетін ТжКБ 32 мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының тізімі

№ р/с Код Мамандықтың атауы 1. 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 2. 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша) 3. 0103000 Дене тәрбиесі және спорт 4. 0104000 Кәсіптік білім беру (салалар бойынша) 5. 0111000 Негізгі орта білім беру 6. 0112000 Исламтану 7. 0414000 Қайта қалпына келтіріп жөндеу (салалар бойынша) 8. 0509000 Аяқ киім ісі 9. […]
Posted on

ТжКБ мамандықтары мен біліктіліктері бойынша 2017 жылы өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының тізімі

№  Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік атауы Орта буын маманы Біліктіліктің орнатылған және жоғары деңгейі 1. 0105000 Бастауыш білім беру 010508 3 – Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі 010506 1 – Күтуші 2. 0402000 Дизайн (бейін бойынша) 040201 3 – Дизайнер 040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы 3. 0411000 Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша) […]