Posted on

НАО «Холдинг «Кәсiпқор» объявляет конкурс по отбору партнеров по разработке методических рекомендаций по оценке, признанию, накоплению и переводу результатов обучения в виде зачетных единиц для интеграции уровней технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в соответствии с методологией ECVET

Posted on

«Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ оқу құралдарын әзірлеу үшін авторлық топтардың мүшелерін іріктеу байқауын жариялайды

2019 жылы мемлекеттік тапсырманы орындау барысында «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім жүйесі үшін өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары бойынша оқу құралдарын әзірлеу үшін авторлық топтардың мүшелерін іріктеу байқауын жариялайды (тізім қоса беріледі). 100 оқу құралының тізімі – жүктеу Байқауға қатысу үшін оқу орындарының мамандары және жұмыс берушілердің өкілдері толтырған […]
Posted on

«Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеуде серіктестерді іріктеу байқауын жариялайды

2019 жылы мемлекеттік тапсырманы орындау барысында «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне келесі мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеуде серіктестерді іріктеу байқауын жариялайды; Гидротехникалық мелиорация; Метрология; Көлік – экспедиторлық қызметтер; Шағын авиациялық ауа көліктерін пайдалану; Қолөнер өндірісі; Өндірістік газдарды өндіру; Өндірістік робототехника; Компьютерлік анимация; Шарап жасаушылық; Өндірілген азық-түлік өнімдерін сатудағы менеджмент; Шыныталшық […]